Liikuntapalveluiden hankkeet

Liikunnan polku -hanke

Liikunnan polku on Limingan kunnan hallinnoima hanke, jolla tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamista. Hankkeen päätarkoitus on mahdollistaa entistä useamman lapsen ja nuoren harrastaminen sekä vähentää harrastuksiin liittyvää drop out -ilmiötä. Lisätietoa tuen hakemisesta löydät näiltä sivuilta.

Toteuttaja: Limingan kunta
Yhteyshenkilö: Janne Laamanen
Hanketyyppi: Erityisavustus kunnille vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi
Rahoittaja: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Toteutusaika: 1.1.2020-30.6.2021

Rantakylä-Virkkulan yhteisulkoilureitistön kehittäminen

Avustuksen käyttötarkoitus on kunnostaa Limingan Rantakylä-Virkkulan ulkoilualuetta reitteineen, opasteineen ja taukorakenteineen sekä ulkokäymälöineen. Lisäksi parannetaan jätehuoltoa, lisätään pyöräparkki ja pyöränpesupiste, sekä tehdään sujuvuus- ja turvallisuussuunnitelma. Hankkeeseen on saatu 63 500 euron avustus.

Hankkeen tavoitteet tiivistetysti:
– Tarjota kuntalaisille laadukas, monipuolinen, helposti saavutettava, esteetön ja viihtyisä virkistysympäristö.
– Houkutella kuntalaisia liikkumaan luonnossa.
– Kannustaa kestävään ulkoiluun.
– Helpottaa alueen koronan myötä kasvanutta käyttöpainetta kunnostamalla nykyistä reitistöä.
– Vähentää ulkoilijoiden roskaamista ja luonnon sotkemista.

Toteuttaja: Limingan kunta
Yhteyshenkilö: Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi
Hanketyyppi: Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus
Rahoittaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Toteutusaika: 30.10.2020-31.12.2021

Fiksun liikkumisen suunnitelma

Hankkeen tavoitteena on päivittää vuonna 2017 laadittu Limingan kunnan fiksun liikkumisen suunnitelma. Vuoden 2017 suunnitelmassa mukana olleet tavoitteet on jo pitkälti saavutettu ja suunnitellut toimenpiteet tehty, minkä lisäksi kouluverkossa, Limingan kunnan toimipisteissä ja kaavoituksessa on tapahtunut muutoksia. Uudessa suunnitelmassa määritellään kevyen liikenteen kehittämisen uudet suuntaviivat, joilla edistetään kuntalaisten liikkumista koulu- ja työmatkojen osalta entistä enemmän pyörällä ja kävellen, sekä mahdollistetaan kehittämiseen tähtäävien kokeilujen tekeminen. Lisäksi pyöräily- ja kävelymahdollisuuksien tunnettuutta ja osuutta vapaa-ajan liikkumisesta pyritään kasvattamaan. Suunnitelmassa huomioidaan myös turvallinen liikkuminen, esteettömyys, yhdenvertaisuus ja toimivat matkaketjut.

Hankkeeseen on saatu 19 250 euron avustus.

Toteuttaja: Limingan kunta
Yhteyshenkilö: Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi
Hanketyyppi: Liikkumisen ohjauksen valtionavustus
Rahoittaja: Traficom
Toteutusaika: 1.1.-31.12.2021