Kulttuurin ja vapaa-ajan tukeminen

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen avustuksia myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan merkittävyyttä, näkyvyyttä, laatua ja omatoimisuutta osana kunnan kulttuuritoimintaa. Avustuksella tuetaan kulttuuritoimintaa, joka lisää kulttuurialan harrastajien määrää ja monipuolistaa Limingan kulttuuritarjontaa.
Avustuksella tuetut yhteisöt tai henkilöt osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan kunnan kulttuuripalvelujen järjestämiin tapahtumiin esiintymällä tai tarjoaa kuntalaisille muun mahdollisuuden tutustua yhdistyksen toimintaan.
Lisäksi myönnetään kansalaistoiminnan avustuksia. Näillä avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan.
Kulttuuritoiminnan avustusta haetaan vuosittain huhtikuussa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Limingan kunnan internet-sivuilta.

Urheiluseurojen avustukset

Urheiluseurat voivat hakea avustusta toimintaansa. Urheiluseurojen yleisavustusta haetaan vuosittain huhtikuussa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Limingan kunnan internet-sivuilta.

Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

Nuorisotoiminnan yleisavustusta haetaan vuosittain huhtikuussa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Limingan kunnan internet-sivuilta.