Rakennuksen korko ja paikan merkintä sekä osoitenumerointi

Poista pintamaa omatoimisesti asemapiirroksen mukaisesti ulottuen vähintään kaksi metriä ympäriinsä rakennuksen pohjan ulkopuolelle, jotta tilaa jää myös routaeristeiden asentamiseen.

Tilaa sen jälkeen asuinrakennuksen lattian korkeusaseman merkitseminen. Autotallin lattiakoron määrää vastaava työnjohtaja kadun etäisyydestä riippuen 20-40 cm kadun lopullista korkoa  ylemmäksi. Autotallin lattia jätetään alemmaksi kuin asuinrakennuksen lattia. Sopiva ajotien kaltevuus autotallista tielle tai kadulle päin on 3 – 5 %.

Tilaa nurkkapisteiden merkitseminen perustusten alustäytön tiivistämisen jälkeen.

Varaa kukin mittausvaihe hyvissä ajoin kartoittajalta, vähintään kaksi arkipäivää  ennen kyseisen työvaiheen alkamista

Kartoittaja toimii myös osoitevastaavana ja julkisena kaupanvahvistajana.