Kunnossapito

Yleisellä puistoalueella voi virkistäytyä ja ulkoilla sekä ulkoiluttaa lemmikkiä ja kuntoilla. Puistot on jaoteltu katu- ja viheralueisiin, leikkipuistoihin, maisemapeltoihin ja niittyalueisiin. Näiden kunnossapidosta vastaavat kunnallistekniikan henkilöstö, jotka huolehtivat kasvillisuuden, pinnoitteiden, rakenteiden, laitteiden ja varusteiden hyvästä kunnosta sekä yleisen siisteyden ylläpitämisestä ympäri vuoden.

Viheralueiden hoidetuinta kunnossapidon hoitotasoa pidetään yllä keskuspuistossa, käytetyimmässä leikkipuistoissa ja ydinkeskustan tuntumassa. Kuntakuvaa koristellaan ja ideoidaan keskeisille paikoille kausi-istutuksin ja -valaistuksin. Alueiden hoitotaso määräytyy sijainnin, käytön ja turvallisuuden mukaisesti.Katuviheralueiden tienvarsiniitot aloitetaan vuosittain kesäkuun puolessa välissä. Turvallisuuden takaamiseksi pensaista ja puista muodostuneita näkemäesteitä poistetaan liikennealueilta ympärivuoden.   Maisemakukkapeltoja perustetaan vuosittain  keskustaan ja  Tupokseen. Pelloissa suositaan maisemasiemenseosta, auringonkukkaa tai hunajakukkaa. Kunnan omistamien kukkapeltojen sato on vapaasti kuntalaisten hyödynnettävissä. Maisema- ja kukkapeltojen niittoihin vaikuttaa kukinta-aikojen ja siementen muodostumisen aikataulu.

Puistoetiketti

Majoja voi rakennella luonnossa jo olevista irto-oksista. Ulkopuolista materiaalia ei voi jättää metsään. Yleiselle metsäalueelle ja puistometsiin ei voi tehdä rakennuksia ja majoja, jotka on tehty lautatavarasta ja lavoista.  Ympäristönsuojelu ohjeistaa, että majoja voi metsään rakentaa, kunhan ne tehdään ilman muualta tuotuja materiaaleja kuten lautoja tai nauloja esimerkiksi risuista. Risujakaan ei pidä riipiä elävistä puista, vaan tulee käyttää maahan pudonneita tai hakkuujätteenä tulleita risuja. Toisin sanoen: niin kauan kun ei roskata, vahingoiteta eläviä puita (tai muita kasveja) eikä tuoda mitään uusia materiaaleja (naulat, laudat, pressut tms.) on risumökkien rakentelu ja metsässä leikkiminen sallittavaa puuhaa lapsille. Lapselle voi antaa virikkeen tekemällä esim. metsässä tiipiin, jonka voi siirtää tarvittaessa omalle pihalle. Maastopyöräilijöille on erikseen ohjatut reitit ja moottoriajoneuvot eivät kuulu puistometsiin.