Mihin kouluun?

Viimeiset vuodet Limingassa koulun on vuosittain aloittanut noin 220 ekaluokkalaista. Lapset aloittavat koulun sinä vuonna, kun täyttävät seitsemän vuotta. Ekaluokalle ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Limingan perusopetuksessa on kaksi oppilaaksiottoaluetta. Kaikki Tupoksen ekaluokkalaiset käyvät Tupoksen koulua (vuosiluokat 1-9) ja Liminganlahden oppilaaksiottoalueella oppilaat aloittavat joko Liminganlahden (vuosiluokat 1-9) tai Ojanperän koulussa (vuosiluokat 1-4).

Ojanperän koulussa järjestetään kaksikielisestä opetusta. Kaksikielisen opetuksen oppilaaksiottoalue on koko kunta. Huoltaja vastaa mahdollisista koulumatkakuluista ja -järjestelyistä.

Kunnan rehtoritiimi työstää ekaluokkalaisten sijoittumista kouluihin Liminganlahden alueella huoltajia kuullen. Oppilaiden sijoittelussa tavoitteena on perustaa opetusryhmät niin, että oppilasmäärät ryhmissä ovat suunnilleen samat Liminganlahden ja Ojanperän koulussa. Päätökset koulupaikoista valmistuvat helmikuun aikana. Huoltajille ilmoitetaan päätös Wilman kautta.

Vanhemmat voivat halutessaan hakea lapselle koulupaikkaa muusta kuin lähikoulusta. Koulupaikkahakemus osoitetaan vastaanottavan koulun rehtorille ja kunnan rehtoritiimi päättää koulupaikasta. Huoltaja vastaa mahdollista koulumatkakuluista ja -järjestelyistä.