Koulun toiminta

Yhteisöllisyys ja tiimityö ovat koulumme kulmakiviä. Olemme järjestäneet yhdessä koulun vanhempaintoimikunnan kanssa lukuisia tapahtumia. Tiimiopettajuus mahdollistaa luokka-asteen oppilaiden joustuvat ryhmittelyt. Luokka-astetiimeillä on myös säännölliset päivänavausvuorot, jotka tarjoavat mahdollisuuden oppilaille esitellä osaamistaan.

  • Teemme yhdessä.
  • Uskomme omaan tekemiseen.
  • Uudistumme ja kokeilemme rohkeasti.

Ojanperän koulun kaksikielinen opinpolku

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen Ojanperän koulussa yksi ryhmä jokaisella luokka-asteella opiskelee kaksikielisesti: suomen kielellä ja englannin kielellä (kohdekieli). Kaksikieliseen opetukseen valitaan vuosittain ensimmäiselle luokalle uusi ryhmä erillisessä soveltuvuuskartoituksessa. Siihen voivat osallistua sellaiset oppilaat, jotka ovat saaneet kielirikasteista esiopetusta. Myös oppilaat, jotka tulevat ulkomailta ja joilla on alustavat englannin kielen taidot, voivat hakea kaksikieliseen opetukseen. Ojanperän koulun kaksikieliselle opinpolulle valittu oppilas opiskelee kaksikielisessä opetuksessa 1.-6. luokkien ajan.

Kaksikielinen opetus on Ojanperällä laajamittaista, eli kaksikielisessä ryhmässä englannin osuus kokonaisopetuksesta on yli 25 %. Suomen kieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus opiskellaan kuitenkin kokonaan suomen kielellä. Kaikissa oppiaineissa sisältötavoitteet ovat samat kuin kokonaan suomen kielisessä opetuksessa, vaikka osa sisällöistä opetetaan englannin kielellä eli kohdekielellä. Ojanperän koulun kaksikielisessä opetuksessa kohdekielen osuus on jokaisella luokka-asteella 8-10 tuntia viikossa.

Opetusmateriaalit

Englannin kieltä käytetään opetuskielenä aluksi taito- ja taideaineiden opetuksessa ja soveltuvin osin myös muissa oppiaineissa. Opetusmateriaalit ovat sisällöltään samat kuin suomenkielisessä opetuksessa, mutta materiaali tilataan myös ulkomailta ja käytetään käännösmateriaaleja.

Arviointi

Arvioinnin menetelmät ja arviointikriteerit ovat samat kuin suomenkielisessä opetuksessa. Kohdekielen taitotavoitteiden saavuttamisesta annetaan todistukseen erillinen liite.

Kaksikieliseen opetukseen hakeutuminen

  • Kaksikieliseen opetukseen voidaan hakea kielirikasteisesta opetuksesta tai jos on hankkinut englannin kielen valmiuksia muualla, esim. asumalla ulkomailla.
  • Infotilaisuus eskarin vanhemmille kaksikieliseen opetukseen hakemisesta järjestetään ma 16.1.2023 klo 17.00.
  • Kaksikieliseen opetukseen haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake toimitetaan Ojanperän koululle ma 23.1.2023 mennessä koulusihteerille. Lomake löytyy liitepalkista. Täytättehän myös huoltajien haastattelulomakkeen kääntöpuolelta. Molemmat lomakkeet tulee olla täytettynä, ennen kuin soveltuvuuskartoituksen tulokset voidaan ilmoittaa.
  • Oppilaat valitaan eskareista soveltuvuuden perusteella. Soveltuvuuskartoitukset järjestetään to 26.1.2023 klo 9-11. Kartoitukseen ei tule erillistä kutsua.
  • Vanhemmat tuovat eskarilaiset kartoitukseen ja noutavat heidät kartoituksen jälkeen.
  • Ojanperän koulun toimintaa voi seurata koulun omalta somekavavalta fcebookista.

Kaksikielisen opetuksen haku- ja haastettelulomakkeen löydät liitteet-palkista.

KiVa-koulu

Koulumme kuuluu valtakunnalliseen KiVa Koulu -ohjelmaan. Koulumme KiVa-opettajat suunnittelevat kiusaamista ehkäisevää toimintaa sekä puuttuvat kiusaamiseen. Koulumme viikoittaisten kaverituntien tavoitteena on edistää oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä ennaltaehkäistä kiusaamista.

JDO-hanke amerikkalaisten koulujen kanssa

Ojanperän koulun kaksi luokkaa on mukana JDO-hankkeessa. Hankkeen viimeinen vuosi käynnistyi elokuussa 2020. JDO-säätiö on voittoa tavoittelematon koulutussäätiö Littletonissa, Coloradossa, USA:ssa. Säätiö tarjoaa kouluille teknologista välineistöä sekä opettajien ammatillista koulutusta Yhdysvalloissa sekä valituissa, kansainvälisissä yhteistyömaissa.

Lukuvuonna 2020–2021 Ojanperän koulun kaksi luokkaa saa käyttöönsä tietotekniikkalaitteita (1:1teknologiaa), joita luokat ja yksittäiset oppilaat voivat käyttää viestintään ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä muuhunkin koulutyöhön. Oppilaat tekevät yhteistyötä kummiluokan oppilaiden kanssa G Suite for Education -tiliensä alla olevien opetusohjelmien (esim. Docs, Slides ja Classroom) avulla. Projektin aikana tehdyt tuotokset, valokuvat ja videot voidaan julkaista JDO-verkkosivustolla. Materiaalia voidaan myös mahdollisesti käyttää lehdistö-, media- ja sosiaalisen median julkaisuissa.

Katso JDO-hankkeen video alta.