Opiskelu

Lukuvuosi 2022-2023

Syyslukukausi

12.9. – 27.11.2022 (10 työviikkoa)

Syysloma 24. – 30.10. 2022 (ei opetusta)

Kevätlukukausi

9.1. – 23.4.2023  (14 työviikkoa)

Talviloma 6. – 12.3.2023 (ei opetusta)

Pääsiäisloma  6.4. – 10.4. 2023 (ei opetusta)

Kiirastorstaina ei opetusta.

Kuvataiteen perusopetus

Lakeuden kansalaisopisto tarjoaa kuvataiteen perusopetusta taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisesti. Taiteen perusopetus kuvataiteessa on suunnattu ikäryhmän mukaan kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet kuvataiteen alasta. Se on koulun ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen opetusta. Oppilaat saavat valmiudet ilmaista itseään ja hakeutua halutessaan taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Lakeuden kansalaisopiston kuvataiteen perusopetus sisältää 5 eri opintokokonaisuutta, joissa tutustutaan eri taiteenlajeihin ja kuvataiteen tekniikoihin. Opintokokonaisuudet sisältävät esimerkiksi piirtämistä, maalaamista, muotoilua, taiteen tarkastelua, taidehistoriaa sekä kuvanlukutaidon harjaannuttamista.

Taiteen perusopetukseen sisältyy myös syventäviä kuvataiteen työpajaopintoja, jossa perehdytään laajemmin yhteen teemaan ja tekniikkaan kerrallaan. Työpajaopintoihin voi ilmoittautua mukaan, vaikka ei ole suorittanut perusopintoja. Syventävät opinnot sisältävät enemmän valinnaisuutta kuin perusopinnot.

Musiikin yksilöopetus

Lakeuden kansalaisopisto tarjoaa musiikin yksilöopetusta eri instrumenteissa. Jotta mahdollisimman moni voisi osallistua opetukseen, musiikin yksilöopetuksen opiskeluaika on rajoitettu. Alle 18-vuotiaat voivat osallistua yksilöopetukseen viiden lukuvuoden ajan ja yli 18-vuotiaat kolmen lukuvuoden ajan.