Kunnan palkkatukityöllistäminen

Oletko ollut pitkään työttömänä? Onko osaamisessasi puutteita tai haittaako sairaus tai vamma sijoittumistasi työelämään? Jos olet työtön työnhakija, työnantaja voi saada työllistämiseesi palkkatukea 30-50 prosenttia palkkauskustannuksista.

Limingan kunnan työllisyyspalvelut koordinoi kunnan palkkatukityöllistämistä. Kunta työllistää liminkalaisia työttömiä työnhakijoita palkkatuella kunnan omiin yksiköihin. Palkkatuetun työn tarkoituksena on parantaa työntekijän ammatillista osaamista ja valmiuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Sairauden tai vamman perusteella haettava palkkatuki mahdollistaa työtehtävien räätälöinnin vastaamaan työntekijän työkykyä. Palkkatukea voidaan hakea myös oppisopimuskoulutukseen.

Ole yhteydessä työhönvalmentajiimme, niin voimme yhdessä kartoittaa sopivia palkkatuettuja työtehtäviä kunnan yksiköistä.