Kehittämishankkeet

Limingan kunta kehittää toimintaansa, palveluitaan, infrastruktuuriaan ja elinvoimaansa vahvasti hankkeiden avulla. Kehittämishankkeet ovat erinomainen tapa esimerkiksi kokeilla uusia toimintatapoja tai kehittää täysin uusia palveluita kuntalaisille. Limingan kunta tukee myös paikallista elinkeinoelämää toimimalla muun muassa yritysryhmähankkeiden hankehallinnoijana.

Hankerahoitus nähdään tärkeänä strategisena työkaluna kunnan kehittämisessä.

Lisätietoja kunnan hankkeista löydät tämän sivun alta.