Voimassa olevat kaavat

Limingassa on neljä kaavoitettua asuinaluetta, joihin voit tutustua seuraavista linkeistä:

Ala-Temmeksen asemakaava
Ankkurilahden asemakaava
Kirkonkylän asemakaava
Tupoksen asemakaava

Ankkurilahden asemakaavalaajennus II, Itä- ja länsiosa

Itäosan hyväksyminen kunnanvaltuustossa 27.4.2020 § 28
Länsiosan hyväksyminen kunnavaltuustossa 15.6.2020 § 48
Lainvoimaiseksi 20.4.2022

Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnepiirros
Seurantalomake

Kirkkokarin muutos ja laajennus asemakaava, Kotirannan alue

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 27.4.2020. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Kaavakartta ja merkinnät
Kaavaselostus
Rakennustapaohje
Maastokatsaus
Luontoselvitys

Kuormatien asemakaava länsiosa

Valtuusto hyväksyi kaavan 21.12.2020. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Kaavaselostus liitteineen
Kaavaselostus
Kaavakartta
Havainnepiirros
Asemakaavan seurantalomakake

Valtatie 8 ympäristön osayleiskaava

Valtuusto hyväksyi kaavan 2.9.2019. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Kaavaselostus
Kaavakartta
Osallistumis ja arviointisuunnitelma
Lausunnot ja vastineet
Arkeologinen inventointi
Luontoselvitys
Liikennesuunnitelma

Kortteli 20 asemakaava

Valtuusto hyväksyi kaavan 19.9.2017. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Asemakaavakartta
Kaavaselostus
Liitteet

Tupoksen (Vesikari) asemakaava

Valtuusto hyväksyi kaavan 29.8.2017. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Asemakaavakartta
Kaavaselostus
Liitteet

Liminganportti II asemakaava

Valtuusto hyväksyi kaavan 19.9.2017. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Asemakaavakartta
Kaavaselostus
Liitteet

Kirkonrannan asemakaava

Valtuusto hyväksyi asemakaavan 13.6.2016. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Asemakaavakartta
Kaavaselostus
Rakentamistapaohje

Ekokorttelin asemakaava

Valtuusto hyväksyi asemakaavan 22.8.2016.Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Asemakaava
Kaavaselostus

Ankkurilahti-Haaransilta-Limingaportti osayleiskaava

Valtuusto hyväksyi osayleiskaavan 25.5.2015. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Osayleiskaava
Kaavaselostus
Liikenteen laskennalliset melualueet 2030
Limingan kaupan palveluverkko 2040
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luonto- ja maisemaselvitys
Kempele-Liminka logistiikkavyöhykeselvitys

Kyllösen asemakaava

Valtuusto hyväksyi asemakaavan 25.5.2015. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Asemakaava
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liikenneselvitys
Valtatien 8 kehittämisselvitys 2007

Sepänkankaan asemakaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 25.5.2015. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Asemakaava
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Valtatien 8 kehittämiselvitys 2007

Saunarannan asemakaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 4.6.2012. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Asemakaava
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Havainnepiirros vaiheet 1 ja 2
Havainnepiirros koko alue
Luontoselvitys
Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma
Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Kirkkokarin asemakaavan muutos ja laajennus

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 22.4.2013. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Asemakaava
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Okkosenrannan asemakaavan muutos ja laajennus

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 22.4.2013. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Asemakaava
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ydinkeskustan asemakaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 18.8.2008. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Asemakaava
Asemakaavamerkinnät
Kaavakartta merkintöineen
Havainnekuva
Asemakaavan muutos, esittelykuvat

Asemakaavan muutos kunnan keskeisimmän korttelin (kunnantalon ja osuuspankin kortteli) kehittämiseksi

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 27.01.2014. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Asemakaavamuutos
Kaavaselostus
Korttelisuunnitelma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Okkosenrannan asemakaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 1.6.2009 ja kaava kuulutettiin voimaan 29.7.2009. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Kaavakartta
Kaavamerkinnät
Luontoselvitys
Asemakaavan selostus
Havainnekuva

Ankkurilahden asemakaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 15.6.2009 ja kaava kuulutettiin voimaan 29.7.2009. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Asemakaava
Asemakaavaselostus
Havainnekuva
Viistokuva nelostien yli katsottuna
Luontoselvitys 2008

Ankkurilahden asemakaavan laajennus itään

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 28.2.2011. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Asemakaavan muutos- ja laajennus
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus
Luontoselvitys
Liikenteen yleissuunnitelma
Liikenneselvitys
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavarunkoluonnos
Havainnepiirros

Alatemmeksen asemakaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 24.8.2009. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Asemakaava
Asemakaavamerkinnät
Havainnekuva
Asemakaavan selostus
Perinnekylän rakentamistapaohjeet