Avoin varhaiskasvatus

Avoin varhaiskasvatus

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat osa kunnan varhaiskasvatusta. Avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat leikkitoiminnan kerhojen lisäksi perhekerhot. Toimintaa järjestetään sekä Tupoksessa (Vanamon päiväkodissa) että kirkonkylällä (Linnukan päiväkodissa). Toimintaa ei järjestetä esiopetuksen loma-aikoina.
Avoin varhaiskasvatus on tarkoitettu perheille, jotka hoitavat lastaan kotona ja eivät käytä muita päivähoitopalveluita. Toimintaan osallistuminen ei vaikuta kotihoidontukeen.
Leikkitoimintaan haetaan paikkaa sähköisellä hakemuksella Sähköinen asiointi -kohdassa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Leikkitoimintaan haetaan keväisin ilmoitettuun päivämäärään mennessä, jonka jälkeen mahdollisiin vapaaksi jääviin paikkoihin on jatkuva haku. Leikkitoiminnan paikat myönnetään toimintavuodeksi.
Leikkitoiminnan paikat myöntää hakemusten perusteella päiväkodin johtaja.

Leikkitoiminta

Linnukan päiväkodissa kirkonkylällä ja Vanamon päiväkodissa Tupoksessa toimii Tenavat-kerho ja Viikarit-liikunta- ja luontokerho.

Tenavat-kerho on tarkoitettu 2 – 5 -vuotiaille, Viikarit-kerho Linnukassa  4 – 5 -vuotiaille ja Vanamossa 2 – 5 -vuotiaille kotihoidossa oleville lapsille. Kerhoa on kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan.

Kerhojen toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja Anne Laukkanen ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Hannele Lämsä.

Leikkitoiminnan sisältö:

  • Musiikki ja liikunta (ulko- ja sisäliikunta)
  • Kuvaamataito ja kädentaidot
  • Ympäristö- ja luontokasvatus
  • Yhdessäolo ja vapaa leikki

Leikkitoiminnan kerhomaksu on 20 €/kk/perhe. Maksu on kerhokohtainen. Jos lapsi on sairaana koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi on poissa koko kalenterikuukauden muusta syystä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Leikkitoiminnan kuukausimaksu peritään asiakkailta jälkikäteen ja jos asiakas irtisanoo paikan, maksu peritään irtisanomiskuukauden loppuun.

Perhekerhot

Perhekerhot ovat alle kouluikäisten lasten ja vanhempien yhteistä toimintaa, jossa leikkitoiminnan varhaiskasvatuksen opettaja Anne Laukkanen tai varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Hannele Lämsä on mukana. Perhekerhot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia ja niihin ei tarvitse erikseen hakea. Toimintaa suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa.

Perhekerhot kokoontuvat  1.9.2021 alkaen, mikäli koronatilanne pysyy rauhallisena.

Kirkonkylällä: Linnukan päiväkoti, Karintie 1

  • Maanantai klo 9.00 – 11.00

Tupoksessa: Vanamon päiväkoti, Kauppakaari 1

  • Maanantai klo 9.00 – 11.00