Koulupäivän turvallisuus ja vakuutukset

Tapaturmat ja omaisuusvahingot

Vakuutus

Oppilaat ovat vakuutettuja kouluaikana ja koulumatkoilla. Vakuutus kattaa myös lukuvuosisuunnitelman mukaisen muun toiminnan, kuten retket, leirikoulut ja koulun kerho- ja harrastustoiminnan, sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan. Vakuutus on voimassa koulumatkalla vain, jos oppilas lähtee suoraan kotiin koulupäivän jälkeen. Koulukuljetusta ei voi käyttää muuhun kuin kodin ja koulun välisiin matkoihin edes huoltajan luvalla. Mikäli säännöstä poiketaan, asia on huoltajan vastuulla. Kouluvakuutus kattaa vain oppilaan koulupäivän ja oppilaan viralliseen koulumatkaan kuluvan ajan.

Tapaturma

  1. Jos oppilaalle sattuu kouluaikana tapaturma, hän saa ensiavun koulussa. Koululta oppilas ohjataan tarvittaessa Limingan terveyskeskukseen tai vakavissa tapauksissa suoraan OYSiin. Kuljetusvastuu on ensisijaisesti huoltajalla. Mahdollinen lapsen oma sairauskulu- tai yksityistapaturmavakuutus ei korvaa perusopetuslain mukaisia tapaturmia, koska niistä kunta on lain mukaan korvausvelvollinen.
  2. Tapaturmassa rikkoutuneita vaatteita, kelloja, kännyköitä ja muuta tavaraa ei korvata. Ainoastaan hoitotoimenpiteen yhteydessä leikatuista vaatteista voi saada korvausta. Tapaturmasta tehdään selvitys siinäkin tapauksessa, ettei lääkärinhoitoa tarvita. Silmälasit korvataan, mikäli tapaturma on edellyttänyt terveydenhoitajalta hoitotoimenpiteitä tai lääkärinhoitoa.

Tavaroiden rikkoutuminen

Kouluun tuodut tavarat ovat perheiden vastuulla. Esimerkiksi oppilaan omien älylaitteiden rikkoutumisen korvaaminen ei kuulu koululle. Mikäli rikkoutuminen aiheutuu toisen oppilaan vahingonteosta, asiaa voidaan selvitellä koulun toimesta, mutta korvausvastuu jää vahinkoa tehneen oppilaan huoltajalle. Tällaiset tapahtumat ovat usein vaikeasti selvitettäviä, ja ne voivat aiheuttaa ikäviä tilanteita oppilaiden ja huoltajien välillä. Kouluun ei kannata ottaa mukaan tarpeettomasti erityisen arvokkaita tavaroita.‍

Limingan kunnan vakuutusyhtiönä toimii 1.7.2022 alkaen LÄHITAPIOLA. Oppilaan koulutapaturmista koulu tekee ilmoituksen vakuutusyhtiölle.