Tietosuoja

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Henkilötietojen käsittelyn on aina perustuttava lakiin. Riippumaton viranomainen valvoo henkilötietojen suojaa koskevien säännösten noudattamista. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Limingan kunnassa saat näiltä sivuilta. Tietosuojavastaavien yhteystiedot löydät puolestaan tämän sivun yhteystietokentästä.