Liittymät ja vesihuolto

Vesi- ja viemäriliittymien sopimuksien osalta ota yhteys Limingan Vesihuolto Oy:öön osoitteella laskutus@liminganvesihuolto.fi. Teknisissä asioissa palvelee toimitusjohtaja Veijo Savolainen. Liittymis- ja perusmaksut määräytyvät rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan (vesi + viemäri). Alueille, joille rakennetaan erillinen sadevesiviemäröinti, on käytössä sadevesiviemäröinnin liittymismaksu, jonka suuruus määräytyy kerrosalan mukaan.

Kun kyseeessä on viemäröinti kaava-alueen ulkopuolella, tarkista Limingan Vesihuollosta, voidaanko tai pitääkö rakennus liittää viemäriin. Ellei viemäriin liittyminen ole mahdollista, jätetään rakennus- tai toimenpideluhakakemuksen yhteydessä hyväksytyn asiantuntijan laatima suunnitelmä jätevesien käsittelystä. Suunnitelman on perustuttava riittäviin rakennuspaikkakohtaisiin mittauksiin, tutkimuksiin ja selvityksiin.

Sähköliittymän osalta ota yhteys hyvissä ajoin ennen rakennustyön alkamista Oulun Seudun Sähkön asiakaspalveluun.