Nuorille

Limingan nuorisopalvelut tekevät nuorisotyötä jonka kohderyhmänä on 7-29 vuotiaat nuoret. Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatustyötä, jota tehdään monialaisena yhteistyönä eri toimijoiden kanssa. Nuorisopalvelut tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisia toimintaympäristöjä, joissa heillä on mahdollisuus omaehtoiseen tai ohjattuun vapaa-ajan toimintaan. Työtä tehdään yhteistyössä huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi alueen nuorisotiloissa, kouluissa sekä eri verkkoympäristöissä.

Nuorisopalvelut koordinoi Nuorisovaltuuston toimintaa, jolla pyritään edistetään kohderyhmän parempaa huomioimista palvelujen kehittämisessä, lasten ja nuorten kansalaiseksi kasvun tukemisessa ja demokraattisen päätöksenteon oppimisessa.  Nuorisovaltuusto toimii linkkinä päättäjien ja virkamiesten sekä nuorten välillä.