Urheiluseuroille

Urheiluseurojen yleisavustus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan hyväksymät jakoperusteet urheiluseurojen yleisavustukselle (SHL 17.03.2020 § 13):

Yleisohjeet avustuksen hakemiselle:

  • Avustushakemukset on jätettävä määräaikaan mennessä avustusilmoituksessa määrätyllä tavalla.
  • Myöhästyneitä avustusanomuksia ei käsitellä. Hakuaika on vuosittain huhtikuu, ellei toisin ilmoiteta. Vuoden 2021 hakuaika 1.4.-30.4.2021.
  • Hakemuslomakkeessa pyydetyt perustiedot on toimitettava täydellisenä.
  • Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomukset, hakemusvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisvuoden toimintaan perustuva toimintataulukko.

Katso tarkemmat hakuohjeet ja jakoperusteet tästä.

 

Ansioituneiden urheilijoiden ja urheilutoimijoiden palkitseminen

Limingan kunta haluaa vuosittain muistaa urheilussa ansioituneita urheilijoita ja urheilutoimijoita. 26.11.2019 päivitettyjen palkitsemiskriteerien mukaisesti ansioituneet urheilijat palkitaan vuosittain kunnan itsenäisyyspäivän juhlan yhteydessä. Ehdotukset palkittavista tulee esittää liikuntapalveluille palkitsemisvuoden lokakuun loppuun mennessä.

Lue palkitsemiskriteereistä ja hakuohjeista lisää tästä.