Urheiluseuroille

Urheiluseurojen yleisavustus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan hyväksymät jakoperusteet urheiluseurojen yleisavustukselle (SHL 17.03.2020 § 13):

Yleisohjeet avustuksen hakemiselle:

 • Avustushakemukset on jätettävä määräaikaan mennessä avustusilmoituksessa määrätyllä tavalla.
 • Myöhästyneitä avustusanomuksia ei käsitellä. Hakuaika on vuosittain huhtikuu, ellei toisin ilmoiteta. Vuoden 2023 hakuaika on 1.4.–30.4.2023.
 • Hakemuslomakkeessa pyydetyt perustiedot on toimitettava täydellisenä.
 • Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomukset, hakemusvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisvuoden toimintaan perustuva toimintataulukko.

Hakemukseen tietoja käsitellään Limingan kunnan tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaselosteen löydät tästä linkistä.

Ansioituneiden urheilijoiden ja urheilutoimijoiden palkitseminen

Limingan kunta haluaa vuosittain muistaa urheilussa ansioituneita urheilijoita ja urheilutoimijoita. 26.11.2019 päivitettyjen palkitsemiskriteerien mukaisesti ansioituneet urheilijat palkitaan vuosittain kunnan itsenäisyyspäivän juhlan yhteydessä. Ehdotukset palkittavista tulee esittää liikuntapalveluille palkitsemisvuoden lokakuun loppuun mennessä. Voit ehdottaa palkittavaa tämän linkin kautta (linkki avoinna tammikuusta lokakuun loppuun).

Lue palkitsemiskriteereistä ja hakuohjeista lisää tästä.

Urheilijoiden omatoimiharjoitteluoikeuden hakeminen

Liminkalaisella urheilijalla on mahdollista hakea maksutonta omatoimiharjoitteluoikeutta kunnan hallinnoimiin liikuntatiloihin. Harjoitteluoikeutta voi hakea seuraavin kriteerein (SHL 30.11.2021 § 6):

 • Vuoron tulee olla ennakkoon varattu vuoro.
 • Omatoimiharjoitteluvuoron varaamisen oikeus on voimassa vakiovuorojen voimassaoloaikojen mukaisesti.
 • Hakijan tulee olla hakuvuonna vähintään 14-vuotias ja hakijan tulee olla liminkalainen.
 • Tasovaatimuksena yksilölajeissa on nuorten tai aikuisten SM-taso. Joukkuelajeissa tasovaatimuksena on korkein sarjataso tai valinta ikäkausimaajoukkeeseen hakua edeltävänä vuonna tai hakuvuonna.
 • Oikeus haetaan urheiluseuran toimesta ja alle 18-vuotiaan hakijan tietoihin lisätään aina huoltajan tiedot.
  • Harjoitteluoikeudesta päättää liikuntapalvelut, jonne hakemus
   tehdään.
 • Hakijan edustaman lajin lajiliiton tulee olla sitoutunut SUEK ry:n antidopingtoimintaan.

Tilat, joihin omatoimiharjoittelumahdollisuutta voidaan hakea:

 • Krankka-areena tai Linnukka-halli tai tapauskohtaisesti muu
  harjoitteluun soveltuva sisäliikuntatila
 • Kuntosalin käyttöoikeus avoimessa käytössä (ei erikseen varattava vuoro, käyttöoikeus voimassa 6 kk kerrallaan)

Siirry hakemuslomakkeelle tästä.