Elinkeino-, kaavoitus- ja maankäyttötyöryhmä

Limingan kuntastrategian tavoitteiden toteutumista ohjataan valtuustotyöskentelyyn kuuluvalla ohjelmatyöllä. Ohjelmatyöryhmät valmistelevat päätöksentekoon tulevia asioita. Ohjelmatyöryhmien laatimat erityisohjelmat ovat ohjeellisia ja niitä pyritään toteuttamaan määrärahojen puitteissa.

Kunnanvaltuusto päättää ohjelmatyöskentelyn tarkemmista periaatteista ja nimeää tarvittavat ohjelmaryhmät valtuustokaudelle. Ohjelmatyöryhmät voivat olla luonteeltaan määräajan työskenteleviä tai koko valtuustokauden ajan toimivia. Kunnanvaltuusto määrittelee ohjelmatyöryhmien tarkemman toimeksiannon ja vastuuvirkailijan.

Ohjelmatyöryhmän toiminta ja tavoitteet

Elinkeino-, kaavoitus- ja maankäyttötyöryhmä on pysyvä ohjelmatyöryhmä. Työryhmän tavoitteena on valmistella elinkeinoelämään, kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä teemoja kunnanvaltuustolle. Ohjelmatyöryhmä käsittelee annettuja teemoja monipuolisesti ja kutsuu tarvittaessa työhön mukaan ulkopuolisia asiantuntijajäseniä.

Vuoden 2022 aikana ohjelmatyöryhmä on työstänyt kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti näkemystä kunnan mukanaolosta Ruutikankaan kehittämisessä. Kunnanhallituksen antama määräaika työlle on toukokuun 2022 lopussa. Tämän jälkeen työryhmä siirtyy seuraavan ajankohtaisen aiheen pariin.

Työryhmän jäsenet

Limingan kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 17.9.2021 Elinkeino-, kaavoitus- ja maankäyttötyöryhmän jäsenet. Työryhmän vastuuviranhaltijana toimii elinkeinojohtaja Teemu Haapala. Työryhmä voi kutsua työskentelyyn mukaan kuultavaksi asiantuntijoita tarpeen mukaan.

JäsenVarajäsen
Antti RinkinenJari Martikkala
Tuomas OkkonenKauko Simuna
Minna RautioKristian Ruotsalainen
Pasi InkeroinenJuha Lappeteläinen
Tuomo TuomalaEero Heikkinen
Tuomas AholaMarko Pietilä
Olli Nurkkala (pj.)Jarmo Ahola
Senja KovaniemiSuvi Korkatti
Hanna LuukinenArja Ansamaa