Opiskelu

Lukuvuosi 2022-2023

Musiikkiopiston lukuvuodessa on 35 opetusviikkoa. Opettajat ottavat yhteyttä oppilaisiin tai heidän huoltajiinsa ennen syyslukukauden aloittamista ja sopivat soittotuntien ajankohdasta.

Syyslukukausi 15.8.-21.12.2022
Syysloma 24.-30.10.2022 (viikko 43)

Joululoma 22.12.2022-8.1.2023

Kevätlukukausi 9.1.-2.6.2023
Talviloma 6.-12.3.2023 (viikko 10)

Soitinopinnot

Musiikin laajan oppimäärän opiskelemisen tavoitteena on musiikin keskeisten taitojen harjoittelu. Oppilas saa opetusta omassa soittimessaan 35 kertaa lukuvuoden aikana. Opetusta voidaan järjestää yksilöopetuksen lisäksi osittain myös ryhmäopetuksena. Mikäli oppilas ei pääse soittotunnille, asiasta on ilmoitettava suoraan opettajalle. Oppilaan henkilökohtaisesta syystä peruuntunutta oppituntia ei korvata. Opettajan henkilökohtaisesta syystä peruuntunut oppitunti korvataan sovittuna ajankohtana.

Musiikin perusteet eli MuPe

Musiikin perusteet (MuPe) tarkoittavat musiikin hahmottamisaineiden eli musiikin teorian ja säveltapailun opetusta. MuPe-opetukseen kuuluu myös yleisen musiikkitiedon kurssi. Opetus järjestetään ryhmäopetuksena ja opintokokonaisuudet etenevät tavoitteellisesti asteittain tasolta toiselle. Opetukseen osallistuminen kuuluu musiikin perusopintoihin. MuPe-opetusta on 34 viikkoa lukuvuodessa lähi- tai etäopetuksena.

Soitinvalmennus

Soitinvalmennusryhmän toiminnan tavoitteena on valmentaa oppilasta musiikin perusopintoihin. Soitinvalmennusryhmä kokoontuu koko lukuvuoden ajan (35 kertaa). Ryhmä on tarkoitettu 5-7-vuotiaille ja oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Soitinvalmennusryhmään ei ole pääsykoetta, vaan oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetus järjestetään, mikäli ryhmään on ilmoittautunut vähintään 5 osallistujaa. Tunneilla liikutaan, lauletaan, soitetaan kehosoittimia ja rytmisoittimia sekä tutustutaan musiikin teorian alkeisiin. Lisäksi kuunnellaan musiikkia sekä vieraillaan konserteissa.

Soitinvalmennukseen liittyy kevätlukukaudella ”Soittimet tutuksi” -jakso, jolloin oppilas saa viikoittaisten ryhmätuntien lisäksi yksilö- tai ryhmäopetusta vähintään 6 x 15 minuuttia kolmessa valitsemassaan soittimessa. Soittimet valitaan Limingan seudun musiikkiopiston opetustarjonnan perusteella. Tutustumisjakson soitinopetuksesta vastaa kunkin soittimen opettaja.

Soitinvalmennukseen ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuoden 2022-2023 osalta ja ryhmä on täynnä.

Orkesterit ja yhteissoitto

Musiikkiopistossa voidaan järjestää vuosittain vaihtuville ryhmille kamarimusiikkia ja muuta yhteissoittoa. Oppilaat, jotka opiskelevat orkesterisoitinta ovat oikeutettuja osallistumaan orkesteritoimintaan lukuvuosittain opettajan ohjeen mukaisesti.

Säestys

Musiikkiopistossa järjestetään viikoittain säestysharjoituksia. Säestysharjoitukset ovat avoimia kaikille musiikkiopiston oppilaille ja säestysharjoituksiin osallistutaan itsenäisesti oman soitonopettajan ohjeiden mukaisesti.