Työllistämisen kuntalisä

Limingan kunta kannustaa työnantajia – yrityksiä ja yhdistyksiä – tarjoamaan liminkalaisille työttömille työpaikkoja. Kunnalta voi hakea harkinnan varaista kuntalisää yritykselle ja yhdistykselle enimmillään 800 € kuukaudessa kuuden kuukauden ajan työntekijää kohden, kuitenkin enintään 50 prosenttia palkkauskustannuksista (palkkatuki + kuntalisä yhdessä).

Kuntalisän myöntäminen ei edellytä palkkatukipäätöstä, eikä työpaikan tarvitse sijaita Limingassa.

Työnantajan tulee maksaa oman toimialansa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja noudattaa muutenkin työsuhteessa työlainsäädännön ja työehtosopimusten määräyksiä.

Työhönvalmentajamme auttavat kaikissa hakuun ja maksatukseen liittyvissä asioissa.