Hallinto

Kunnan virasto-organisaatiota johtaa kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan tehtäviä ovat kuntaorganisaation johtaminen ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen tukeminen.
Myös kunnan edun valvominen ja kunnan edustaminen, kunnan toimintaympäristön muutosten havannointi, kunnan tulevaisuuden hahmottaminen, kunnanhallituksen esittelijänä toiminen sekä seutuyhteistyön konkreettisten yhteistyöhankkeiden käynnistyminen ovat kunnanjohtajan tehtäviä.

Kunnan virasto-organisaatio toimii viiteen palvelualueeseen jakaantuneena. Lisäksi kunnassa on kaksi liikelaitosta.

1. Konsernipalvelut

Konsernipalvelut vastaa muun muassa kunnanhallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, hallinto- ja henkilöstöpalveluista, talouspalveluista ja it-palveluista sekä kuntakonsernin ohjauksesta. Konsernipalveluihin kuuluvat myös kunnan kiinteistöjen hallinta ja rakentamishankkeet kaavoitus, rakennusvalvonta, asuminen ja jätehuolto.

2. Perusturvapalvelut

Perusturvapalveluiden hallinto kehittää, koordinoi ja johtaa terveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita sekä vanhuspalveluita. Perusturvapalveluilla tuetaan ja edistetään kunnan asukkaiden hyvinvointia elämän eri vaiheissa.

3. Elinvoimapalvelut

Elinvoimapalveluihin kuuluvat elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut sekä hanketyö. Elinkeinopalvelut palvelevat muun muassa yrityksiä tontti- ja toimitilatarpeissa sekä kehittämishankkeissa sekä vastaa kuntamarkkinoinnista. Työllisyyspalvelut vastaa esimerkiksi työnhakijoiden ohjauksesta ja aktivoinnista sekä työkokeiluista yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Hanketyössä koordinoidaan, valmistellaan ja hallinnoidaan sekä seurataan kunnan hankkeita.

4. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut sisältävät opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä vapaa-ajan palvelut, kirjastopalvelut, kansalais- ja musiikkiopiston sekä nuorisopalvelut. Toiminnan tavoitteena on lapsen, nuoren ja aikuisen monipuolinen kehittyminen ja hyvä elämisen laatu.

5. Liikelaitokset

Kunnallistekniikka-liikelaitos vastaa muun muassa teiden rakentamisesta sekä kunnossapidosta sekä yleisten alueiden kunnossapidosta. Ruoka, puhtaus ja tilapalvelut -liikelaitos vastaa ruoka- ja puhtauspalveluiden tuottamisesta sekä kiinteistöjen huollosta.