Digiosallisuushanke

Limingan ja Utajärven yhteisessä digiosallisuushankkeessa edistetään kuntademokratian digitalisaatiota ja digitaalisia osallistumismahdollisuuksia. Hankkeen myötä esimerkiksi kuntalaisilla, luottamushenkilöillä ja yhdistyksillä on monipuolisemmin mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.

Hankeen virallinen nimi: Uusimuotoisen digitaalisen osallisuusalustan kehittäminen Limingassa ja Utajärvellä
Toteuttaja: Limingan kunta
Yhteyshenkilö: Heidi Niemelä
Hanketyyppi: Kehittämishanke
Rahoittaja: Valtiovarainministeriö (Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä)
Toteutusaika: 1.1.2021-31.10.2022