Usein kysytyt kysymykset

Kuntalaiset lähestyvät meitä usein erilaisilla kysymyksillä. Olemme keränneet tälle sivustolle usein kysyttyjä kysymyksiä. Kysymysten yhteydestä löydät vastauksia ja toimintaohjeita erilaisten tilanteiden varalle.

1. Roskia luonnossa

Kevään koittaessa talven roskat näkyvät katu- ja viheraluilla. Keväällä roskia siivotaan yhteistyössä koululaisten ja seurojen kanssa. Jotta viihtyisyys alueilla säilyy, toivotaan asukkaiden oma-aloitteisuutta yhteisen ympäristön viihtyisyyden ylläpitämiseen. Mikäli omatoiminen siivoaminen ei ole mahdollista tai on kohtuutonta, tiedota asiasta maanomistajalle asian korjaamiseksi tai kunnan palautekanaviin. Keväällä lumien sulamisen jälkeen käynnistyy Jogging-viikko, jolloin yksittäinen kuntalainen voi osallistua omaehtoisiin talkoisiin ympäristönsä siistinä pitämiseksi. Seuraa kunnan tiedotuskanavia., esim. roskattoman retkeilyn ja Joggingin muodossa.

Retkeily luonnossa

Tuemme roskatonta retkeilyä, joten luontokohteissa ei ole roska-astioita. Suunnittele evääsi niin että voit ottaa roskat mukaasi.

2. Naapurin häiritsevä varasto

Mikäli naapurin tontilla pitkäaikaisesti ja pahasti rumentava varastointi häiritsee, kerro häiriöstä asiallisesti naapurille asian korjaamiseksi. Ellei keskusteluista ole apua, voit kertoa asiasta rakennusvalvontaviranomaiselle, jolla on mahdollisuus käyttää viime kädessä pakkokeinoja, kuten uhkasakkoa tai teettämisuhkaa asian korjaamiseksi.

3. Naapurin toiminta häiritsee

Mikäli koet, että naapurin kiinteistön käytöstä aiheutuu kohtuutonta haittaa pölyn, savun, hajun yms. johdosta, asian korjaamiseksi ilmoita siitä naapurille. Ellei keskusteluista ole apua, voit ilmoittaa asiasta naapuruussuhdelain mukaisena rikosilmoituksena poliisille. Naapuruussuhteita hoitavat tonttien rakennusten kunnon ja käytön osalta myös rakennustarkastajat ja asumisen terveyden osalta terveystarkastajat.

4. Kituva eläin

Kun havaitset maastossa tai kulkutiellä haavoittuneen tai kuolleeksi arvioimasi eläimen, tutustu varovasti eläimen tilaan. Lopeta pahasti haavoittuneen eläimen kärsimys tappamalla se, jos suinkin mahdollista. Pyydä tarvittaessa apua esim. paikallisilta metsästäjiltä. Mikäli kyseessä on rauhoitettu eläin, ilmoita asiasta Oulun Yliopiston eläintieteen laitokselle. Liikenneonnettomuudesta eläimen kanssa tulee tehdä ilmoitus poliisille ja tarvittaessa myös ajoneuvon vakuutuslaitokselle.