Varhaiskasvatuksen usein kysytyt kysymykset

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Olen työllistynyt tai saanut opiskelupaikan, ja hoidon tarve on äkillinen. Mitä minun tulee tehdä?

Jätäthän ensi tilassa sähköisen varhaiskasvatushakemuksen. Lähetä kopio työsopimuksesta tai opiskelutodistuksesta sähköpostin liitteenä palveluohjaajalle osoitteeseen maria.vierimaa(a)liminka.fi  Kopion voi myös lähettää toimistosihteerille osoitteeseen katariina.juntunen(a)liminka.fi

Akuuteissa tilanteissa varhaiskasvatuspaikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksen ja liitteen vastaanottamisesta.

 

Perheemme muuttaa Liminkaan. Miten toimin?

Mikäli perheenne muuttaa Liminkaan, tulee varhaiskasvatushakemus jättää viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Huomioithan, että muutto ei ole peruste kiireelliselle hoitopaikan järjestämiselle.

 

Miksi tieto varhaiskasvatuspaikasta voi tulla lähellä hoidon aloitusta, vaikka olen hakenut paikkaa hyvissä ajoin? 

Vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja täytetään lasten hoidon alkamisajankohdan mukaan. Varhaiskasvatuspaikoissa on usein liikehdintää, joiden toteutumista odotellaan ja varmistetaan, jopa neuvotellaan, jotta paikat saadaan järjestymään lapsen ja perheen kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja pitkäaikaisesti. Tästä johtuen päätökset hoitopaikoista tehdään, kun on useita asioita tarkistettu ja ratkaistu. Tämän vuoksi päätös hoitopaikasta annetaan lähellä hoidon alkamista, kuitenkin niin, että lapsi ehtii tutustua hoitopaikkaan.

 

Miksi lapseni sai paikan toisesta päiväkodista kuin mihin haimme?

Hakemaanne päiväkotiin oli enemmän hakemuksia kuin paikkoja.

 

Pääsevätkö sisarukset samaan varhaiskasvatuspaikkaan tai samaan lapsiryhmään päiväkodissa? 

Pääsääntöisesti sisarukset pyritään järjestämään samaan hoitopaikkaan. Päiväkodeissa on lasten erilaisten tarpeiden vuoksi omat lapsiryhmät esim. alle 3-vuotiaille / 3-5-vuotiaille / 6-vuotiaille, joten sisarusten hoito järjestetään iän mukaisessa vertaisryhmässä.

 

Haluamme perua lapsemme varhaiskasvatushakemuksen, kenelle meidän tulee asiasta ilmoittaa?

Varhaiskasvatushakemuksen peruminen tehdään ottamalla yhteyttä palveluohjaajaan, päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan.

 

Lapseni tarvitsee tukea kasvuun ja kehitykseen, tuleeko tästä mainita erikseen hakemusta jättäessä?

Sähköistä hakemusta tehdessä asiasta on tärkeä mainita lisätietoja- kohtaan. Tutustu tästä varhaiserityiskasvatukseen: https://www.liminka.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatus/

 

Voiko päiväkoteihin tutustua ennen hakemista?

Paikan varmistumisen jälkeen tutustuminen yksikköön on mahdollista. Etukäteen voi tutustua ainoastaan netissä päiväkodin omilla sivuilla.

 

Miten yksityiseen päiväkotiin haetaan?

Jätä sähköinen palvelusetelihakemus suoraan kunnan sähköisen asioinnin kautta, josta se ohjataan yksityiseen päiväkotiin. Paikkoja voi tiedustella suoraan yksityisistä päiväkodeista.

 

Voinko hakea samanaikaisesti sekä kunnalliseen että yksityiseen varhaiskasvatukseen?

Kyllä voit. Paikan saatuasi toinen hakemus poistetaan järjestelmästä automaattisesti.

Paikkatilanne

Haluan tietää tietyn alueen tai päiväkodin paikkatilanteesta. Mihin olen yhteydessä?

Varhaiskasvatuksen palveluohjaajalla on ajan tasalla oleva tieto päiväkotipaikkatilanteesta alueilla. Palveluohjaaja Maria Vierimaan tavoitat numerosta 040 185 6403 tai maria.vierimaa(a)liminka.fi

Yksityisten päiväkotien paikkatilannetta voi tiedustella suoraan saara.yli(a)pilkepaivakodit.fi (Pilke Liminka ja Jekku) tai tiina.lehtomaki(a)pilkepaivakodit (Pilke Loimu) tai jupiter(a)siriuspaivakodit.fi

Vuorohoito

Olen vuorotyössä. Miten saan lapselle varhaiskasvatusta iltaisin ja viikonloppuisin?

Aapin päiväkoti on vuorohoitoyksikkö, joka palvelee kaikkia liminkalaisia, jotka tarvitsevat lapselleen vuorohoitoa päätoimisten töiden tai opiskelujen vuoksi. Aapi on tarvittaessa avoinna myös iltaisin, viikonloppuisin, arkipyhinä ja öisin.

 

Entä jos lapseni ei enää tarvitse vuorohoitoa?

Mikäli vuorohoidon tarve lakkaa, varhaiskasvatuspaikka saattaa vaihtua Aapin päiväkodista muuhun päiväkotiin.

Tulotiedot

Milloin tulotiedot toimitetaan?

Viimeistään kahden viikon kuluttua hoidon alkamisesta. Mikäli perhe ei toimita tulotietoja tai toimitetut tiedot ovat puutteelliset, peritään korkein maksu. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, jos perhe antaa suostumuksensa korkeimman maksun perintään.

 

Minne tulotiedot toimitetaan?

Tositteet (esim. viimeisin palkkalaskelma, vanhempainrahapäätös tms.) toimitetaan: katariina.juntunen(a)liminka.fi tai Limingan kunta, Varhaiskasvatus, Liminganraitti 10, 91900 Liminka.

 

Perheemme tulot muuttuvat, minne ilmoitan asiasta?

Voit lähettää sähköpostia osoitteeseen katariina.juntunen(a)liminka.fi ja kertoa perheen muuttuneesta tilanteesta koskien tuloja.

 

Otetaanko kotihoidon tuki/ opintotuki/ aikuiskoulutustuki/ elatustuki/ lapsilisät/ asumistuki huomioon perheen tulona?

 • Kotihoidon tukea ei lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi.
 • Opintotukea ei lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi.
 • Aikuiskoulutustukea ei lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi.
 • Elatustuki lasketaan tuloksi, päätös tarvitaan liitteeksi.
 • Lapsilisiä ei lasketa tuloksi, ei tarvita liitteitä.
 • Asumistukea ei lasketa tuloksi, ei tarvita liitteitä.

 

Miten yrittäjän tulee ilmoittaa tulotiedot?

 • Osakeyhtiö: kirjanpitäjän todistus sekä palkasta luontaisetuineen että osingoista
 • Muut yhtiömuodot: tase ja tilinpäätös

 

Olen aloittanut uudessa työssä ja saan ensimmäisen palkkakuitin vasta ensi kuun puolella, miten toimin?

Ilmoita osoitteeseen katariina.juntunen(a)liminka.fi arvio bruttopalkastasi ja kerro samalla, milloin voit toimittaa palkkakuitin.

Varhaiskasvatusmaksut

Paljonko yksityinen varhaiskasvatus maksaa?

Palvelusetelillä tuotetun varhaiskasvatuksen maksu on yhtä suuri kuin vastaava kunnallisen varhaiskasvatuksen maksu.

 

Minulla on kysyttävää lapseni varhaiskasvatuslaskusta, mihin otan yhteyttä?

Yhteyttä voi ottaa  varhaiskasvatusmaksuista vastaavaan sihteeriin p. 044 497 3704 / Katariina Juntunen. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostilla osoitteeseen katariina.juntunen(a)liminka.fi

 

Menetänkö kotihoidon tuen, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen? 

Kyllä. Kotihoidontuki on vaihtoehto varhaiskasvatukselle. Huoltajat ilmoittavat Kelan toimistoon kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen alkamisesta, jotta kotihoidon tuen maksatus päättyy.

 

Lapsemme oli lomalla ja pois hoidosta, miksi meille tuli täysi kuukausimaksu poissaolosta huolimatta?

 • Kuukausittainen asiakasmaksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta.
 • Mikäli lapsi on pois hoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään kyseiseltä kuukaudelta puolet lapselle määritellystä kuukausimaksusta.
 • Kesä-, heinä- ja elokuun lomapäivät hyvitetään, mikäli ne on ilmoitettu annettuun päivämäärään mennessä. Muita loma-aikoja ei hyvitetä.

 

Maksammeko koko kuukauden maksun, jos hoito alkaa ja/tai loppuu kesken kuukauden?

Ette maksa. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään kuukausimaksua alhaisempana etukäteen ilmoitetun päivämäärän perusteella. Laskutus alkaa hoitosopimukseen kirjatusta hoidonaloituspäivästä. Laskutus päättyy hoidon irtisanomispäivään.

 

Miten lapsen poissaolot vaikuttavat maksuihin?

 • Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa hoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta
 • Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
 • Jos lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Laskutus

Milloin varhaiskasvatusmaksu laskutetaan?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään jälkikäteen kerran kuukaudessa. Laskutuspäivä on pääsääntöisesti hoitokuukaudesta seuraavan kuukauden alussa. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään. Lasku on mahdollista saada e-laskuna hyväksymällä se verkkopankissa.

 

Voiko laskun jakaa lähihuoltajan ja etähuoltajan kesken?

Mikäli kyseessä on yhteishuoltajuus, niin lasku voidaan jakaa esim. 50% / 50%. Asiakasmaksu määritetään kummallekin huoltajalle erikseen hänen talouden tulotietojen mukaan.

 

Voiko laskun eräpäivää siirtää?

Laskulle voi pyytää maksuaikaa enintään kaksi kuukautta. Eräpäivän siirtoa tulee pyytää ennen laskun eräpäivää. Pyyntö lähetetään osoitteeseen katariina.juntunen(a)liminka.fi, jossa tulee näkyä laskun numero ja laskun eräpäivä.

Irtisanominen

Miten irtisanon varhaiskasvatuspaikan?

Huoltajan tulee ilmoittaa varhaiskasvatuksen päättymisestä sähköisen asioinnin kautta, erillistä irtisanomisaikaa ei ole. Laskutus päättyy irtisanomispäivään. Irtisanoutumista ei voi tehdä takautuvasti.

 

Voinko irtisanoa lapseni varhaiskasvatuspaikan määräajaksi?

Limingan kunnalla ei ole käytössä hoitopaikkatakuuta. Irtisanoutuminen tarkoittaa tässä tapauksessa varhaiskasvatuspaikan menettämistä. Mikäli tarvitset varhaiskasvatuspaikkaa myöhemmin, jätä uusi hakemus sähköisen asioinnin kautta.

Hoitopaikan tai -ajan vaihtaminen

Haluamme vaihtaa lapsen varhaiskasvatuksen paikkaa. Mihin meidän tulee tästä ilmoittaa ja miten voimme hakea paikkaa?

Varhaiskasvatuspaikan vaihto toteutetaan pääsääntöisesti elokuun alussa. Hakemus tulee jättää edeltävän maaliskuun loppuun mennessä ja muina aikoina vähintään kaksi kuukautta ennen toivottua siirron alkamisajankohtaa. Siirtohakemus on voimassa kuusi kuukautta jättöpäivämäärästä. Siirtohakemuksella ei ole käsittelyaikaa vaan päätöksiä tehdään hoitopaikkatilanteen sen mahdollistaessa. Mikäli siirtoa ei voida toteuttaa kuuden kuukauden sisällä, hakemus poistetaan automaattisesti.

 

Miten ilmoitamme hoitoaikaan liittyvistä muutoksista?

Ole yhteydessä päiväkodin johtajaan/ perhepäivähoidon ohjaajaan. Varhaiskasvatusajan muutos tehdään kirjallisesti sähköisellä muutoslomakkeella. Jos palvelun tarve kasvaa, muutos tulee voimaan heti. Jos palvelun tarve vähenee, muutos tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta.

 

Perheemme muuttaa. Miten toimin?

Mikäli muutatte Limingan sisällä, lapsi voi jatkaa samassa päiväkodissa tai perhepäivähoitajalla. Ilmoitathan uuden osoitteenne varhaiskasvatuspaikkaan. Mikäli muutatte pois kunnasta, oikeus Limingan kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen päättyy ja teidän tulee hakea uudesta kunnasta varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaa. Muistathan irtisanoa paikan, jotta laskutus päättyy.

Lomat ja päivystysaika

Mitä kesäpäivystys tarkoittaa?

Kesä- ja heinäkuussa on yleensä vähemmän lapsia päiväkodissa. Kesäpäivystysajan varhaiskasvatus on kullakin alueella (Tupos ja kirkonkylä) keskitetty silloin muutamaan päiväkotiin. Myös muina koulujen loma-aikoina toimintaa voidaan keskittää alueellisesti tai supistaa toimipaikan sisällä.

 

Miten koulujen loma-ajat vaikuttavat päiväkotien toiminta-aikoihin?

Osa päiväkodeista ja perhepäivähoidosta suljetaan koulujen loma-aikoina, kun suuri osa lapsista ja henkilökunnasta on lomalla. Varhaiskasvatusta järjestetään kuitenkin auki olevissa yksiköissä perheiden tarpeiden mukaan.

Kasvun ja oppimisen suunnitelmat

Mikä on varhaiskasvatussuunnitelma (vasu)?

Työtämme varhaiskasvatuksessa ohjaa lakisääteinen varhaiskasvatussuunnitelma. Kunnan vasu on varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstön työväline ja siinä kerrotaan niistä asioista, joista kasvatushenkilöstö huolehtii lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.

Jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä huoltajien ja lapsen kanssa lapsen henkilökohtainen vasu turvaamaan juuri hänen kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan.

 

Mikä on esiopetussuunnitelma (esiops)?

Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään esiopetuksen kasvatus ja opetustyön, oppilashuollon, huoltajien ja esiopetuksen yhteistyön sekä esiopetuksen muun toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta esiopetuksen kansallisten perusteiden pohjalta. Opetussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee esiopetuksen järjestämistä kaikissa esiopetuksen yksiköissä. Opetuksen järjestäjä ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, lasten tarpeet sekä esiopetusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset opetussuunnitelmaa laatiessaan.

 

Mikä on lapset puheeksi -keskustelu (LP)?

Lapset Puheeksi menetelmän avulla rakennetaan huoltajien, muiden lapsen elämän tärkeiden henkilöiden ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä ja keinoja lapsen arkipäivän sujumiseen sekä yhteistyöhön toinen toisensa kanssa. Lapset Puheeksi menetelmässä kaksi kasvattajaa kohtaa ja luo yhdessä yhteistyölle mielekkään puitteet. Lapset Puheeksi -menetelmä on hyvä tutustumisväline, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen.

Lapset Puheeksi -työskentelyssä pyritään tukemaan lapsen hyvinvointia ja suotuisaa kehitystä sekä ennaltaehkäisemään lapsen ongelmien syntyä. Työskentelyn konkreettinen päämäärä on tukea lapsen kehitystä ja arkipäivän sujumista mahdollisimman hyvin kotona, varhaiskasvatuksessa ja vapaa-ajan ympäristöissä (ns. kehitysympäristöissä) lapsen arjen tärkeiden aikuisten yhteistyöllä ottaen huomioon lapsen erityiset tarpeet ja elämäntilanteen.

Limingan varhaiskasvatuksessa Lapset Puheeksi -keskusteluja tarjotaan kaikille varhaiskasvatuksen aloittaville perheille ja kaikille 5-vuotiaille lapsille. Lapset Puheeksi -keskustelua tarjotaan aina myös tarvittaessa ja myös perheet voivat itse pyytää Lapset Puheeksi -keskustelua varhaiskasvatuksesta. Lapset puheeksi -keskusteluja voi pitää vain koulutuksen saanut henkilökunta. Lapset Puheeksi -keskustelun jälkeen voidaan sopia huoltajien kanssa neuvonpidosta, jos siihen on tarvetta. Neuvonpitoon kutsuttavat sovitaan aina yhdessä huoltajien kanssa.

Ryhmäkoko

Montako lasta ja aikuista toimii samassa ryhmässä?

Yleisimmin ryhmässä toimii 3 aikuista ja 12–21 lasta, lasten iästä riippuen. Jos lapsiryhmässä on vain alle kolmevuotiaita, on lapsiryhmän koko 12. Jos kaikki ovat yli kolmevuotiaita, on lapsiryhmän koko 21 lasta.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Missä järjestetään esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus?

Varhaiskasvatus järjestetään pääsääntöisesti samassa toimipaikassa kuin esiopetuskin, eli lapsen ei tarvitse siirtyä päivän aikana. Poikkeuksen voi tehdä vuorohoito.

Kerhot

Leikki-ikäiseni tarvitsisi ikäistään seuraa, mitä vaihtoehtoja hänelle on, vaikka vanhempi on kotona?

Alle kouluikäisellä lapsella on vanhempainrahakauden päätyttyä oikeus varhaiskasvatukseen huolimatta siitä, että vanhempi on kotona. Avointa varhaiskasvatusta (kerhotoiminta) järjestetään Linnukan ja Vanamon päiväkodeissa. Kerhoa on kaksi kertaa viikossa. Lisätietoja löydät https://www.liminka.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/avoin-varhaiskasvatus/

Kirkonkylällä Lakeustalon liikuntasalissa järjestetään tiistaisin klo 9.00 – 11.00 Perhekuperkeikka.

Lapsen ja perheen tilanteeseen kotihoidon lisäksi voi hyvin sopia myös osallistuminen järjestöjen (https://liminka.mll.fi/ ), seurakunnan (https://www.liminganseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille ) ja muiden eri toimijoiden järjestämään monipuoliseen toimintaan.

Sairastaminen ja tapaturmat

Koska lapsi voi palata hoitoon sairastamisen jälkeen?

Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen silloin kun hänen yleiskuntonsa sen sallii ja hän pystyy osallistumaan kaikkeen toimintaan. Ohje eristämisajoista yleisimpien lasten infektioiden suhteen löytyy Liitteet -osiosta sivun oikeasta reunasta.

 

Miten toimin, kun perhepäivähoitaja sairastuu ennalta arvaamatta?

Perhepäivähoitajan äkillisten tai ennalta tiedettävien poissaolojen ajalle (esim. hoitajan sairastuessa, hoitajan ollessa työajan tasausvapaalla tai koulutuksessa) lapselle järjestetään varahoitopaikka päiväkodista. Perhepäivähoitajan äkillisissä poissaoloissa hoitaja ilmoittaa asiasta huoltajille, jotka puolestaan ottavat puhelimitse tai tekstiviestillä yhteyttä sovittuun varahoitopaikkaan ja ilmoittavat lapsen tulosta, tarvittavista hoitopäivistä ja -ajoista. Mikäli perhe järjestää hoitajan itse perhepäivähoitajan sairastumisen tai lomien ajaksi, perhe saa siitä maksuhyvityksen.

 

Miten toimitaan tapaturman sattuessa päiväkodissa?

Varhaiskasvatuksessa olevat lapset on vakuutettu kunnan toimesta Protectorilla.

Päiväkoti ilmoittaa sattuneesta tapaturmasta huoltajalle ja tekee vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle.

Huoltaja käyttää lapsen julkisessa terveydenhuollossa, mikäli lapsen tapaturma vaatii terveydenhuollon käyntiä. Huoltaja toimittaa käynnistä aiheutuneista kuluista kuitit yms. päiväkodille.