Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on lisätä koulun ja kotien välistä yhteistyötä ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksia koulutyöhön. Vanhempaintoimikunnalla ei ole päätösvaltaa koulun asioissa, mutta se voi tehdä koulun toimintaa koskevia ehdotuksia. Se toimii keskustelufoorumina ja ideoijana koulun toiminnan tukemisessa ja kehittämisessä. Erityisen tärkeä tehtävä vanhempaintoimikunnalla on koulun viihtyvyyden lisäämisessä. Se voi osallistua erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja varainkeräämiseen.

Vanhempaintoimikunta koostuu koulun vanhemmista siten, että kultakin luokalta pyritään saamaan ainakin yksi edustaja ja varaedustaja mukaan toimintaan.

Lokakuussa 2012 on perustettu Tupoksen koulun vanhempaintoimikunta. Kokouksista tiedotetaan vanhempia Wilman kautta.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Vanhempaintoimikunnan tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Tavoitteet:

 • Edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä.
 • Tuoda esille vanhempien mielipiteitä koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.
 • Toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.
 • Edistää koulumyönteisyyttä ja koulun viihtyisyyttä.

Toimintaperiaatteet:

 1. Tupoksen yhtenäiskoulun oppilaiden vanhemmat muodostavat koulumme vanhempaintoimikunnan.
 2. Vanhempaintoimikunnan kokoukset ovat avoimia kaikille vanhemmille.
 3. Vanhempaintoimikunta valitsee järjestäytymiskokouksessaan toimikunnalle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Myös muita toimihenkilöitä voidaan tarpeen tullen valita.
 4. Vanhempaintoimikunnan kokousten ajankohdasta ja käsiteltävistä aiheista ilmoitetaan kaikille vanhemmille vähintään viikkoa ennen kokousta.
 5. Kokouksia on noin kerran kuukaudessa.
 6. Kokouksista pidetään muistiota, joka laitetaan koulun kotisivuille yleisesti nähtäväksi.
 7. Kokouksissa on läsnä vähintään yksi koulun johdon tai opettajakunnan edustaja.
 8. Vanhempaintoimikunnan tärkein tehtävä on toimia kotien ja koulun välisenä keskustelufoorumina.
 9. Vanhempaintoimikunta voi myös halutessaan järjestää erilaisia tapahtumia tai osallistua niihin sekä kerätä varoja koulun toimintaa varten.

Vanhempaintoimikunnan suosittelemat kotiintuloajat Oulun seudulla

Nuorten kasvu- ja elinoloja pyritään parantamaan moniammatillisena yhteistyönä ja seutuyhteistyötä tekemällä. Kaikissa toiminnoissa noudatetaan päihteettömyyttä ja aina mahdollisuuksien mukaan pyritään toimimaan seudullisen kotiintuloaikasuosituksen mukaisesti.

Suosittelemamme kotiintuloajat:

 • Alakoululaiset: arki-ilta ja sunnuntai 19:30, perjantai ja lauantai 20:30.
 • 7.-8. luokkalaiset:arki-ilta ja sunnuntai 20:00, perjantai ja lauantai 21:00.
 • 9.lk ja sitä vanhemmat: arki-ilta ja sunnuntai 21:00, perjantai ja lauantai 23:00.

Ajat ovat takarajoja, milloin lapsen tulee olla viimeistään kotona, ellei toisin ole sovittu. Erityiset juhlat tai yksittäiset tilaisuudet voivat olla syynä kotiintuloaikojen muuttamiselle.

Keskustele muiden vanhempien kanssa kotiintuloajoista; yhteisesti sovitut kotiintuloajat antavat vanhemmille tukea johon voi vedota.

Lapsen kotiintuloaikojen ja lapsen menemisten ja tulemisten valvominen ei ole kyttäämistä, vaan välittämistä, luottamista, neuvottelemista, sopimusten tekemistä ja sopimusten pitämistä.