Koulun toiminta

Tupoksen koulun matematiikkapainotteinen opetus

Tupoksen koulussa järjestetään matematiikkapainotteista opetusta 7. luokalta alkaen.  Matematiikka on yksi koulun tärkeistä perusoppiaineista ja matemaattiset taidot ovat erittäin tärkeitä niin työelämässä kuin yhteiskunnassa muutenkin. Tupoksen koulun matematiikkapainotteiseen opetukseen voivat hakea oppilaat koko kunnan alueelta. Matematiikkapainotteinen luokka on tarkoitettu oppilaalle, joka on innostunut matematiikan oppija, pitää haasteista ja omaa riittävät lähtötiedot oppiaineessa.

Matematiikkapainotteisella luokalla opiskelu mahdollistaa nopeamman etenemisen ja asioiden perusteellisemman opiskelun. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia työskentelytapoja ja monipuolisia ongelmanratkaisutehtäviä. Matematiikkapainotteisessa opetuksessa tarjoutuu myös mahdollisuus syventyä koodaukseen ja muihin tietoteknisiin sovelluksiin.

Jos oppilaat etenevät yläkoulun matematiikassa normaalia nopeammin, on yhdeksännellä luokalla mahdollista tutustua lukiomatematiikkaan. Käytännössä 7. luokalla opiskellaan yksi tunti matematiikkaa enemmän ja 8. luokalla lyhyt valinnaisaine valitaan matemaattis-luonnontieteellisistä aineista. Muuten opiskelu on ihan normaalia.

Työelämään tutustumiset (TET) lv 2022-2023

9lk viikolla 37 (puoli luokkaa)
9lk viikolla 38 (puoli luokkaa)
8lk viikolla 8 (puoli luokkaa)
8lk viikolla 9 (puoli luokkaa)