Vanhempaintoimikunta

Liminganlahden koulun vanhempaintoimikunta on aloittanut toimintansa syksyllä 2018.

Tavoitteet

  • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä
  • tuoda esille vanhempien mielipiteitä koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä
  • edistää koulumyönteisyyttä ja koulun viihtyisyyttä

Toimintaperiaatteet

1. Liminganlahden koulun oppilaiden vanhemmat muodostavat koulumme vanhempaintoimikunnan.

2. Jokaisesta luokasta pyritään syyslukukauden alussa saamaan ainakin yksi edustaja, joka voisi sitoutua mahdollisuuksien mukaan käymään vanhempaintoimikunnan kokouksissa. Edustajalle voidaan valita myös varaedustaja.

3. Vanhempaintoimikunnan kokoukset ovat avoimia kaikille vanhemmille.

4. Vanhempaintoimikunta valitsee järjestäytymiskokouksessaan toimikunnalle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, varasihteerin ja taloudenhoitajan. Myös muita toimihenkilöitä voidaan tarpeen mukaan valita.

5. Vanhempaintoimikunnan kokousten ajankohdasta ja käsiteltävistä aiheista ilmoitetaan kaikille vanhemmille vähintään viikkoa ennen kokousta.

6. Kokouksia on noin kerran kuukaudessa tai yhteisesti sovitulla aikataululla.

7. Kokouksista pidetään muistiota, joka laitetaan koulun kotisivuille tai Wilmaan tiedotteena yleisesti nähtäväksi.

8. Kokouksissa on läsnä vähintään yksi koulun johdon tai opettajakunnan edustaja.

9. Vanhempaintoimikunnan tärkein tehtävä on toimia kotien ja koulun välisenä keskustelufoorumina, mutta se voi myös järjestää erilaisia tapahtumia tai osallistua niihin sekä kerätä varoja koulun toimintaa varten.