Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on lisätä koulun ja kotien välistä yhteistyötä ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksia koulutyöhön. Vanhempaintoimikunnalla ei ole päätösvaltaa koulun asioissa, mutta se voi tehdä koulun toimintaa koskevia ehdotuksia. Se toimii keskustelufoorumina ja ideoijana koulun toiminnan tukemisessa ja kehittämisessä. Erityisen tärkeä tehtävä vanhempaintoimikunnalla on koulun viihtyvyyden lisäämisessä. Se voi osallistua erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja varainkeräämiseen yhdessä koulun kanssa.

Liminganlahden koulun vanhempaintoimikunta on aloittanut toimintansa syksyllä 2018. Vanhempaintoimikunta koostuu koulun oppilaiden vanhemmista siten, että kultakin luokalta pyritään saamaan ainakin yksi edustaja mukaan toimintaan. Vanhempaintoimikunnan kokousten ajankohdasta ja käsiteltävistä aiheista ilmoitetaan huoltajille vähintään viikkoa ennen kokousta wilman tiedotteissa ja Liminganlahden koulun vanhempain facesivuilla Liminganlahden koulun Vanhemmat. Pöytäkirjat julkaistaan myös Limingan nettisivuilla Liminganlahden koulun alla.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Tavoitteet

  • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä
  • tuoda esille vanhempien mielipiteitä koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä
  • edistää koulumyönteisyyttä ja koulun viihtyisyyttä