Opintoihin hakeminen

Musiikkiopistoon otetaan uusia opiskelijoita kerran vuodessa valintakokeiden kautta. Soitinvalmennukseen sekä baletti- ja tanssiopintoihin ei järjestetä valintakoetta, vaan oppilaat valitaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Musiikkiopiston ryhmäopetukseen (soitinvalmennus ja tanssin opetus) voit ilmoittautua 30.6.2021 mennessä musiikkiopiston Eepos-järjestelmässä tästä linkistä.

Valintakokeet

Valintakokeisiin ilmoittaudutaan huhti-toukokuun aikana ja ne järjestetään elokuussa. Valintakokeista ilmoitetaan toimialueen kuntien www-sivuilla, musiikkiopiston omilla tiedotuskanavilla Facebookissa ja Instagramissa, koulujen Wilma-viesteillä sekä kuntien yleisillä ilmoitustauluilla.

Jokaiselle valintakokeeseen ilmoittautuneelle annetaan oma valintakoeaika. Valintakoe kestää noin 10 minuuttia, ja se sisältää seuraavanlaisia tehtäviä:

  1. Rytmin ja melodian hahmotustehtäviä
  2. Rytmin ja melodian toistotehtäviä
  3. Laulunäyte tai soittonäyte

Oppilasvalinnat tehdään heti valintakokeiden jälkeen ja oppilaspaikan saaneille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti. Valintoja voidaan täydentää syyslukukauden alussa ja lukuvuoden mittaan, jos oppilaspaikkoja vapautuu.

Oppilassiirto

Musiikkiopistoon voidaan ottaa oppilaita myös oppilassiirtona, jos oppilas on opiskellut jossain toisessa musiikkioppilaitoksessa ja muuttaa musiikkiopiston toimialueelle. Lisätietoja rehtorilta.