Esiopetus

Esiopetus

Kuusivuotiaalla, seuraavana vuonna peruskoulunsa aloittavalla lapsella, on oikeus maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään 19 tuntia viikossa.
Esiopetusta järjestetään kirkonkylällä Linnukan päiväkodissa sekä Ojanperän esiopetusyksikössä ja Tupoksessa Vesikarin esiopetusyksikössä. Vuorohoitoa esiopetuksen lisäksi tarvitseville esiopetus järjestetään Ojanperän esiopetusyksikössä ja vuorohoito Aapin päiväkodissa.
Esio­pe­tus­vuo­si on tär­keä vai­he lap­sen elä­mäs­sä. Esio­pe­tus tu­kee lap­sen op­pi­mis­ta ja edis­tää lap­sen kas­va­mis­ta kou­lu­lai­sek­si. Esio­pe­tuk­ses­sa nou­da­te­taan kun­nan esio­pe­tus­suun­ni­tel­maa, jo­ka poh­jau­tuu val­ta­kun­nal­li­siin esio­pe­tuk­sen pe­rus­tei­siin.
Pe­ru­so­pe­tus­lain mu­kaan esio­pe­tus on vel­voit­ta­vaa ja lap­sen huol­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, et­tä lap­si osal­lis­tuu esio­pe­tuk­seen.
Ilmoittautumisen esiopetukseen voi tehdä Sähköinen asiointi -sivun kautta. Sähköisen esiopetusilmoittautumisen tehneiden ei tarvitse toimittaa hakemusta erikseen paperilla. Esiopetusilmoittautumista tehdessä ohjelma kysyy myös varhaiskasvatustarpeen. Siihenkin valitaan esiopetusyksikkö, ei toista päiväkotia.
Lomakkeita saa myös kaikista varhaiskasvatuksen toimipisteistä. Paperille täytetyt ilmoittautumiset toimitetaan päiväkodin johtajalle.

Esiopetuksen kyytiaikatauluista tiedotetaan erikseen liikennöitsijäpalaverin jälkeen elokuun ensimmäisellä viikolla.

Hoidontarve ja maksuluokka

Hoidontarve
Käytössä olevat tunnit/kk
Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksestaHoitopäivän keskimääräinen pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä
00Vain maksuton esiopetus 19h/vk
71 - 10060%enintään 5h
101 -100%yli 5h

Perheet tekevät sopimuksen hoitoajasta lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Sopimuksessa lapselle valitaan hoidontarve, joka rajaa hänelle kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Lapsen hoidontarve sovitaan vähintään kolmen kuukauden ajaksi.

Mikäli etukäteen sovittu hoidontarve ei riitä kuukausitasolla ja perhe ylittää etukäteen sopimansa ajan, asiakasmaksu nousee automaattisesti ylitystä vastaavaan maksuluokkaan. Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään kuitenkin sopimuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021-2022
Syyslukukausi 11.8. - 22.12.2021
Kevätlukukausi 10.1. - 31.5.2022
Syysloma 25.10. - 31.10.2021
Joululoma 22.12.2021 - 9.1.2022
Talviloma 7.3. - 13.3.2022
Pääsiäinen 15.4. - 18.4.2022
Helatorstai 26.5.2022