Sosiaaliasiamies

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin vanhemmilla tai huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä henkilökuntaan tai tarvittaessa päiväkodin johtajaan.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa selviä keskustellen, vanhemmalla tai huoltajalla on mahdollista tehdä asiasta muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodinjohtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Vanhemmat/huoltajat saavat tarvittaessa apua tai neuvoa muistutuksen tekemiseen sosiaaliasiamieheltä.

Muistutuksen voi tehdä tulostettavalla lomakkeella (löytyy oikeasta reunasta) tai vapaamuotoisena kirjeenä. Otsikkona on hyvä käyttää muistutusta, jos muistutus tehdään vapaamuotoisena tai se toimitetaan sähköpostiviestinä (suositellaan turvasähköpostin käyttöä). Siinä on annettava selkeä kuvaus asiasta, josta haluat tehdä muistutuksen. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.

Muistutukseen annetaan kohtuullisessa ajassa (pääsääntöisesti 1 – 4 viikkoa) perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on toimipaikassa selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta vanhemman tai muun huoltajan oikeuteen kannella asiasta valvoville viranomaisille.

Mikäli olet tehnyt muistutuksen, odota muistutusvastauksen saapumista, ennen kuin ryhdyt mahdollisiin muihin toimenpiteisiin, sillä asia saattaa ratketa jo muistutusvastauksessa. Jos et ole tyytyväinen muistutukseen saamaasi vastaukseen, voit tehdä kantelun valvontaviranomaiselle (aluehallintovirasto (avi.fi), Valvira). Jos kanteluasiassa ei ole tehty muistutusta, valvontaviranomainen voi siirtää asian käsiteltäväksi muistutuksena ko. toimipaikassa. Siirtämisestä ilmoitetaan kantelun tekijälle.

 

Limingan sosiaaliasiamies 1.1.2023 alkaen on Mirva Makkonen

Puh: 044 703 4115

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)pohde.fi

 

Alla päiväkotien ja esiopetuksen johtajat ja yhteystiedot muistutuksen lähettämistä varten:

 

Aapin päiväkoti, Outi Leinonen etunimi.sukunimi(a)liminka.fi

Selkäsentie 2, 91900 Liminka

 

Linnukan ja Katrin päiväkodit sekä avoin varhaiskasvatus, Satu Korjonen etunimi.sukunimi(a)liminka.fi

Karintie 1, 91900 Liminka (Linnukan päiväkoti)

Niittomiehentie 31 d, 91900 Liminka (Katrin päiväkoti)

 

Vanamon ja Tuomiaron päiväkodit sekä perhepäivähoidon ohjaus, Erja Laine etunimi.sukunimi(a)liminka.fi

Kauppakaari 1, 91910 Tupos (Vanamon päiväkoti)

Kuusenkierto 5, 91910 Tupos (Tuomiaron päiväkoti)

 

Koivulan päiväkoti, Katariina Hyrkäs etunimi.sukunimi(a)liminka.fi

Koivulehto 1, 91910 Tupos

 

Esiopetuksen johtaja Jonna Kuru etunimi.sukunimi(a)liminka.fi

Ojanperän esiopetusyksikkö, Ketunmaantie 80, 91900 Liminka

Linnukan esiopetusyksikkö, Karintie 1, 91900 Liminka

Tupoksen esiopetusyksikkö, Riipintie 2, 91910 Tupos

 

Varhaiskasvatusjohtaja Sari Supperi etunimi.sukunimi(a)liminka.fi

Liminganraitti 10 C, 91900 Liminka

 

Yksityisten päiväkotien yhteystiedot

Päiväkoti Jupiter, Heini Hannila johtaja.jupiter@siriuspaivakodit.fi

Kauppakaari 6, 91910 Tupos

 

Pilke Loimu, Tiina Lehtomäki etunimi.sukunimi(a)pilkepaivakodit.fi

Saunarannantie 2, 91910 Tupos

 

Pilke Liminka, Saara Yli etunimi.sukunimi(a)pilkepaivakodit.fi

Pitkäkoskentie 1, 91900 Liminka

 

Pilke Jekku, Saara Yli etunimi.sukunimi(a)pilkepaivakodit.fi

Lithoviuksenlaita 2, 91900 Liminka