Tee kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite

Limingan kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Liminka on mukana kuntalaisaloite.fi palvelussa, jossa voi tehdä aloitteen.Aloite tehdään kuntalaisaloite.fi palvelussa. Aloitteen voi tehdä myös kirjallisesti toimittamalla se Limingan kunnanvirastolle tai sähköisesti lähettämällä aloite kunnan sähköpostiosoitteeseen kunta@liminka.fi. Aloitteessa tulee olla asia, aloitteentekijän nimi, yhteystiedot ja kotikunta.