Hyvinvointityöryhmä

Limingan hyvinvointityöryhmä

Kunnan hallintosäännön 8 § mukaan strategisten tavoitteiden toteutumista ohjataan valtuustotyöskentelyyn kuuluvalla ohjelmatyöllä. Ohjaus toteutetaan koko valtuustokaudeksi sekä määräajaksi asetetuissa ohjelmatyöryhmissä, joissa on mukana valtuutettuja ja viranhaltijoita sekä mahdollisia sdosryhmien edustajia. Ohjelmatyöryhmään voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita tarpeen mukaan. Ohjelmatyöryhmä valmistelee päätöksentekoon tulevia asioita. Ohjelmatyöryhmän laatimat erillisohjelmat ovat ohjeellisia ja niitä pyritään toteuttamaan määrärahojen puitteissa.

Limingan kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 17.9.2021 hyvinvointityöryhmän. Hyvinvointiryhmä kostuu valtuutetuista ja viranhaltijoista. Valtuusto nimesi ryhmän vastuu viranhaltijaksi sivistysjohtaja Päivi Mäen. Valtuutetuista ryhmään valittiin Samuli Junttila, Matti Kahilakoski, Monika Kangas-Siira, Ritva Laitinen, Leena Lehto, Terho Lipsonen, Maria-Liisa Mutanen, Arja Porkka ja Kauko Simuna. Lisäksi työryhmään kuuluvat kunnan johtavista viranhaltijoista Riitta Ruottinen, Janne Laamanen, Janne Nevala ja Mika Niemelä.  Hyvinvointityöryhmän ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Maria-Liisa Mutanen ja sihteerinä toimii jokainen viranhaltija vuorollaan.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.9.2021 nimennyt hyvinvointityöryhmään seuraavat jäsenet

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Kauko SimunaKati Pikkujämsä
Ritva LaitinenJari Martikkala
Matti KahilakoskiAntti Nuutinen
Monika Kangas-SiiraUlla Väätäjä
Arja PorkkaAsta Muyima
Samuli JunttilaPauli Jacklin
Terho LipsonenTomi Saartoala
Leena LehtoKrisse Wickström
Maria-Liisa MutanenMirja-Liisa Vuokila