Aloituskokous ja katselmukset

Aloituskokous pidetään siinä vaiheessa, kun rakennuslupa on myönnetty ja rakennuksen pohja on aukaistu. Tilaisuudessa tulee olla läsnä rakennushankkeeseen ryhtyjän lisäksi pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja.

Kunnan katselmukset pientalotyömaalla rajoittuvat aloituskokoukseen, osittaiseen loppukatselmukseen (käyttöönottokatselmus) ja loppukatselmukseen. Kaikki muut katselmukset rakennusteknisiltä osin suorittaa vastaava työnjohtaja sekä LVI-töiden osalta kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden työnjohtaja. Sähkötarkastuksen suorittaa sähköurakoitsija.

Suuremmissa rakennuksissa suoritetaan palotarkastus paloviranomaisen toimesta käyttöönottokatselmuksen yhteydessä. Hormikatselmuksen suorittaa vastaava työnjohtaja. Ennen käyttöönottokatselmuksen pyytämistä tulee kaikki muut katselmukset olla pidettyinä ja pöytäkirjat valmiina, työmaan valvonta- ja tarkastusasiakirja soveltuvin osin täytettynä,  palovaroittimet paikoillaan ja toimintakunnossa, osoitenumero paikoillaan, lieden kaatumissuoja asennettuna, vesijohtojen painekoe suoritettuna, sähkötarkastuspöytäkirja täytettynä, ilmanvaihdon säätö- ja mittauspöytäkirja täytetty  ja rakennus muutenkin niin valmis, että se voidaan turvallisesti ottaa käyttöön.

Loppukatselmus tulee suorittaa siinä vaiheessa, kun kohde on täysin valmis ja käyttöönottokatselmuksessa todetut puutteet korjattu. Lisätietoja saat rakennusvalvonnasta.