Kasvatus ja koulutus

Limingan varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus muodostavat liminkalaisten lasten ja nuorten kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden. Päiväkodeissa ja kouluilla tehdään suunnitelmallista kehitystyötä palveluiden monipuolistamiseksi.

Limingassa on mahdollista suuntautua painotettuun opetukseen. Kaksikielisen opetuksen polku kohdekielenä englanti alkaa esiopetuksesta ja jatkuu lukiokoulutuksen loppuun. Limingan kieliohjelma varhaiskasvatuksesta lukioon tarjoaa kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuuden hankkia monipuolinen kielitaito. Matematiikkapainotteisuus alkaa yläkoulussa ja jatkuu edelleen lukiokoulutukseen.

Limingassa oppilaiden pedagoginen tuki ja hyvinvointi ovat keskiössä. Kolmiportaisen tuen toimintamalleja kehitetään, ja hyvinvoinnin tukemiseen on tuotu uusia toimijoita, kuten koulupsyykkari ja koulunuoriso-ohjaaja. Esi-  ja perusopetuksen yhteistyönä toteutetaan kaikissa perusopetusyksiköissä joustavaa esi- ja alkuopetusta. Lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistetaan myös kattavalla kerhotoiminnalla koulupäivän yhteydessä.