Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on lisätä koulun ja kotien välistä yhteistyötä ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksia koulutyöhön. Vanhempaintoimikunnalla ei ole päätösvaltaa koulun asioissa, mutta se voi tehdä koulun toimintaa koskevia ehdotuksia. Se toimii keskustelufoorumina ja ideoijana koulun toiminnan tukemisessa ja kehittämisessä. Erityisen tärkeä tehtävä vanhempaintoimikunnalla on koulun viihtyvyyden lisäämisessä. Se voi osallistua erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja varainkeräämiseen.

Kokoontumiset ovat avoimia kaikille vanhemmille. Toivomus on, että jokaiselta luokka-asteelta joku innostuisi toimintaan mukaan. Kokoontumisissa on läsnä koulun johdon tai opettajakunnan edustaja kertomassa koulun kuulumisista.

Lukuvuoden alussa ilmoitetaan Wilmassa toimikunnan 1. kokouksesta.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!