Rokotustodistus Omakannasta

Tiedot koronarokotteesta tulevat näkyviin viiveellä Omakantaan, koska rokotustietoja korjataan edelleen potilastietojärjestelmään. Jos siis todistustasi ei vielä näy Omakannassa, odota rauhassa. Jos kuitenkin tarvitset rokotustodistuksen välttämättömästä

Saako juhannuskokkoa polttaa tänä vuonna?

Juhannus lähestyy ja sen myötä heräävät myös kysymykset juhannuskokkojen polttamisesta. Osassa maata on voimassa olevia metsäpalovaroituksia, mutta tämän hetkisen ennusteen mukaan Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella ei

Rantavalvonta ja kesän 2021 uimakouluilmoittautuminen

Rantakylän uimapaikalla on uimavalvonta arkisin viikoilla 26-30 klo 11-18. Uimakoulut Limingassa Rantakylän uimapaikalla 5.-16.7. maanantaista perjantaihin. Haluatko kehittää uimataitoasi? Tule mukaan uimakouluun ja opi uimaan!

Katso kaikki uutiset ja blogit

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat

Kunnanhallituksen kokouksen 14.6.2021 pöytäkirja nähtävänä

Kunnanhallituksen kokouksen 14.6.2021 pöytäkirja nähtävänä

YVA päätöskuulutus Jauranneva

YVA päätöskuulutus Jauranneva

Katso kaikki kuulutukset
Ei avoimia tarjouspyyntöjä
Katso kaikki tarjouspyynnöt

Erityisopetuksen koordinaattori

Erityisopetuksen koordinaattorin virka
Limingan kunnan sivistyspalveluihin haetaan erityisopetuksen koordinaattoria pitkäaikaisen koordinaattorin siirtyessä uusiin työtehtäviin. Virkaan valittavalta edellytetään erityisluokanopettajan tai laaja-alaisen erityisopettajan pätevyyttä.

Erityisopetuksen koordinaattorin tehtävänkuvaan kuuluu kunnan erityisen tuen palveluiden suunnittelu- ja kehittämistyö sekä tukeen liittyvän toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittäminen. Koordinaattori toimii asiantuntijana erityisopetuksen järjestämistä koskevissa strategisissa linjauksissa ja on koulujen avainhenkilö monialaisen yhteistyön kehittämisessä. Koordinaattori vastaa kunnassa käynnistyneiden, vaativan erityisen tuen pienryhmien kehittämisestä.

Erityisopetuksen koordinaattorin keskeisiä työtehtäviä ovat:
- erityisopetuksen ja erityisen tuen tarpeen kartoittaminen
- tuen resursoinnin suunnittelu
- konsultointi tukipalveluiden järjestämisen asioissa, erityisesti ulkopuolisten palveluiden, kuten kuntoutusjaksojen ja muualla opiskelevien koulukyytien sopimisessa
- opettajien tuki- ja konsultointipalvelu sekä osaamisen kehittäminen
- monialaisen yhteistyön kehittäminen kunnassa
- verkostoyhteistyö seudullisissa ja kansallisissa erityisopetuksen alueelle sijoittuvissa kehittämishankkeissa
- vastuualueeseen liittyvissä ohjaus- ja asiantuntijaryhmissä toimiminen
- kunnan erityisopettajien yhdyshenkilönä toimiminen

Erityisen tuen koordinaattorilta edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, kehittävää työotetta sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Kokemus erityisopetuksen koordinoinnista ja kehittämishankkeista sekä esimieskokemus katsotaan eduksi.
Kokemus koko perusopetuksessa työskentelyssä katsotaan eduksi.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan OVTES:n mukaan. Lisäksi maksetaan 250 euron kuukausittainen TVA-lisä.

Virka on haettavana 11.8.2021 saakka kuntarekryssä www.kuntarekry.fi

IT-asiantuntija

IT-asiantuntija

Tarjoamme sinulle erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää ja kehittää osaamistasi laaja-alaisesti kunnan erilaisissa IT-toiminnoissa ja kehittämistehtävissä. Tukena työssäsi on motivoitunut IT-osaajien tiimi, jossa työtä tehdään joustavasti hyvän yhteistyön hengessä. Haemme vahvaa tiimipelaajaa, jolla on erinomaiset yhteistyötaidot sekä asiakaspalvelulähtöinen työskentelyote. Eduksi hakijalle luetaan perehtyneisyys O365 -ympäristöön ja kyky hahmottaa eri sidosryhmien hyödyntämistä kunnan ICT-palveluiden tuottamisessa. Limingan kunnan IT-toimintojen strategisena yhteistyökumppanina toimii Joki ICT Oy.

IT-asiantuntijan tehtäviin kuuluu:
- Tietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen palvelinalustan osalta
- Palvelimien ylläpito (hallinta, ylläpito, kehittäminen)
- Virtualisointiympäristöt (VMWARE)
- Omien verkkolaitteiden (langallinen ja langaton) hallinta
- Työasemien ja mobiililaitteiden asennukset
- Ohjelmistot ja niiden asennukset
- Ohjelmien ja työvälineiden käyttäjätuki
- Ad-tunnusten ja sähköpostitunnusten hallinta
- Laiterekisterin hallinta ja ylläpito
- Puhelinliittymät
- Asiantuntijapalvelu hallintokuntien tietojärjestelmien tai laitteiden hankinnoissa
- Tulostimien ja kopiokoneiden hallinta ja käyttöönoton tuki

Koulutusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai työkokemuksella osoitettu perehtyneisyys yllä olevista tehtävistä. Hakijan osaamisen mukaan tehtäväsisältöön voidaan sisällyttää myös tietohallintostrategiaan ja sidosryhmäyhteistyöhön liittyviä tehtäviä.

Palkka koostuu KVTES:n mukaisesta tehtäväkohtaisesta palkasta sekä kokemuslisästä ja mahdollisista muista lisistä. Voit esittää myös palkkatoiveesi.Valitun on esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ennen ennen koeajan päättymistä. Koeaika on kuusi kuukautta. Hakuaika tehtävään on 15.8.2021 mennessä.

Varhaiskasvatuksen opettaja

Limingan varhaiskasvatuspalveluissa on avoimena vakituinen varhaiskasvatuksen opettajan toimi. Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 tai 27 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittun on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Palkkaus ja muut ehdot KVTES:n mukaan + n. 130€.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, motivoituneisuutta työn kehittämiseen, oma-aloitteisuutta ja kokemusta varhaiskasvatustyöstä.

Hakuaikaa jatkettu.

Katso kaikki työpaikat

17.06. - 12.08.2021

Klo -Liminka

Opastetut kävelykierrokset Limingassa

GoAr­tic jär­jes­tää ke­säi­siä kä­ve­ly­kier­rok­sia Li­min­gas­sa! Kaik­ki kier­rok­set ovat tors­tai­sin ja lauan­tai­sin klo

Lapset seisovat uimalaiturilla Rantakylässä.

Uimaan, uimaan!

Ran­ta­ky­län ui­ma­pai­kal­la on ui­ma­val­von­ta ar­ki­sin vii­koil­la 26-30 klo 11-18. Ui­ma­kou­lu järjestetään Li­min­gas­sa Ran­ta­ky­län ui­ma­pai­kal­la 5.-16.7. maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin.
Lue lisää
Henkilö on juoksuradalla lähtöasennossa.

Uuden urheiluhallin nimeksi Krankka-areena!

Uu­den ur­hei­lu­hal­lin ja lii­kun­ta­puis­ton ni­met on nyt va­lit­tu. Ko­ko­nai­suu­des­saan alue kan­taa ni­meä Han­nu Krank­ka -lii­kun­ta­puis­to ja uu­si ur­hei­lu­hal­li sai ni­mek­seen Krank­ka-aree­na.

Lue lisää

Liminka somessa