Yhteisellä asialla: Senja Kovaniemi

Limingan asioista päättää 35 valtuutettua, mutta keitä he ovat? Yhteisellä asialla -juttusarja esittelee ihmiset päätösten takaa. Olen Senja Kovaniemi (kesk), 39-vuotias ensimmäisen kauden valtuutettu. Työskentelen

Ter­veys­kes­kus laa­jen­taa ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mää 20.9.2021

Li­min­gan ter­veys­kes­kus laa­jen­taa ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mään­sä 20.9. al­kaen neu­vo­laan, mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin ja fy­sio­te­ra­piaan. Tähän saakka takaisinsoitto on ollut käytössä vain Limingan terveysaseman ajanvarauksessa.  – Pa­ran­nam­me näin ta­voi­tet­ta­vuut­tam­me. Li­säk­si

Katujen ja yksityisteiden talvikunnossapidon kilpailutus käynnistyy

Limingan kunnan kunnallistekniikan liikelaitos pyytää tarjouksia katujen ja yksityisteiden talvikunnossapitotöihin talvikaudelle 2021–2022. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta. Tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin ja dokumentteihin voi tutustua Tarjouspalvelu

Katso kaikki uutiset ja blogit

Kunnanhallituksen kokouksen 13.9.2021 pöytäkirja nähtävänä

Kunnanhallituksen kokouksen 13.9.2021 pöytäkirja nähtävänä

Kunnanhallituksen kokous 20.9.2021

Kunnanhallituksen kokous 20.9.2021

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat

Katso kaikki kuulutukset

365520 / Frisbeegolfradan välineiden hankinta

Tarjouspyyntö uudistettavan frisbeegolfradan välineistöä koskien.
Määräaika: 30.9.2021 16:00:00

Katso kaikki tarjouspyynnöt

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan toimi
HAKUAIKAA JATKETTU

Limingan kunnassa on haettavana sairaanhoitajan toimi. Ensisijainen sijoituspaikka on vanhuspalveluissa, tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Liminkaan on valmistunut kesäkuussa 2016 vanhuspalvelukeskus, jossa toimii ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta, seniorineuvola, kotihoito ja tehostetun palveluasumisen yksikkö, Joutsenkoti.

Joutsenkodissa asuu 30 ikäihmistä ja yksikössä on ollut aikaisemmin ainoastaan yksi sairaanhoitajan toimi. Haemme nyt sairaanhoitajaa uuteen toimeen ja hänen tehtävänään on huolehtia sairaanhoitajan työhön liittyvistä tehtävistä sekä osallistua tiimin jäsenenä perustyöhön ja hoitotyön kehittämiseen. Työn parhaita puolia on yhteistyö asukkaiden, omaisten ja työkavereiden kanssa.

Työskentely Joutsenkodissa edellyttää laajaa ammattitaitoa, hoitotyönkokemusta, asiakaslähtöistä hyvää vuorovaikutuksellista osaamista ja oikeaa asennetta. Toimimme asiakaslähtöisesti ja tarjoamme asiakkaan tarpeista lähtevää, suunnitelmallista terveyttä ja hyvinvointia edistävää sekä yksilöä kunnioittavaa hoivaa. Mahdollistamme asukkaille merkityksellisen arjen ja tuemme heitä toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/94) säädetyn laillistetun sairaanhoitajan pätevyys. Työaika on 38,15h/viikko, kaksivuorotyö.

Limingan kunta on savuton työpaikka.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Työt alkaa 1.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Laaja-alainen erityisopettaja

Limingan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi määräaikainen laaja-alaisen erityisopettajan tehtävä ajalle 11.10.2021-11.6.2021.

Tehtävä sijoittuu kolmelle kunnan peruskoululle, Tupoksen, Liminganlahden ja Ojanperän koululle. Tehtävä on luonteeltaan mentoritoimintaa, samanaikaisopettajuutta ja konsultatiivista tukea sisältävä.

Eduksi luetaan kokemus yhteisopettajuudesta ja perusopetuksen eri luokka-asteilla toimimisesta. Tämän lisäksi arvostamme hyviä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja sekä kokemusta joko mentoritoiminnasta tai samanaikaisopettajuudesta. Laaja-alainen erityisopettaja toimii yhteistyössä kunnan erityisopetuksen koordinaattorin kanssa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika neljä kuukautta.
Hakuaika tehtävään on 20.9.-4.10. Tehtävän aloittamispäivästä voidaan sopia.

Haastattelujen järjestämisessä noudatetaan voimassa olevia koronaohjeistuksia.

Mentoriopettaja

Limingan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi määräaikainen mentoriopettajan tehtävä ajalle 11.10.2021-11.6.2021.
Tehtävä sijoittuu kolmelle kunnan peruskoululle, Tupoksen, Liminganlahden ja Ojanperän koululle. Tehtävä on luonteeltaan mentoritoimintaa, samanaikaisopettajuutta ja konsultatiivista tukea sisältävä.

Eduksi luetaan kokemus yhteisopettajuudesta ja perusopetuksen eri luokka-asteilla toimimisesta. Tämän lisäksi arvostamme hyviä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja sekä kokemusta joko mentoritoiminnasta tai samanaikaisopettajuudesta. Laaja-alainen erityisopettaja toimii yhteistyössä kunnan erityisopetuksen koordinaattorin kanssa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika neljä kuukautta.

Hakuaika tehtävään on 20.9.-4.10. Tehtävän aloittamispäivästä voidaan sopia.

Haastattelujen järjestämisessä noudatetaan voimassa olevia koronaohjeistuksia.

Katso kaikki työpaikat

03.10. - 07.10.2021

Klo -Liminka

Vanhustenviikko 2021

Vanhustenviikkoa juhlitaan taas Limingassakin. Alla viikon ohjelma. Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia ja

#HyväTerveempiLiminka-rokotuskampanjagrafiikka

Hae koronarokote!

Li­min­gan kun­ta kan­nus­taa kaik­kia yli 12-vuo­tiai­ta ro­kot­tau­tu­maan ko­ro­na­tau­tia vas­taan, ja haas­taa myös kun­nas­sa toi­mi­via yh­dis­tyk­siä, yh­tei­sö­jä ja myös yk­si­tyi­siä hen­ki­löi­tä roh­kai­se­maan kun­ta­lai­sia ha­ke­maan ro­kot­teen.

 

Osallistu kampanjaan!

Liminka somessa