Rakentaminen

Rakentamiseen liittyvissä asiossa sinua palvelevat tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja rakennusinsinööri. Yhteystiedot löydät tämän sivun yhteystietokentästä. Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan lupapisteen kautta tästä linkistä.

Vasara, saha ja nauloja pöydällä.

Ajankohtaista