Rakentaminen

Rakentamiseen liittyvissä asiossa sinua palvelevat tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja rakennusinsinööri. Yhteystiedot löydät tämän sivun yhteystietokentästä. Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan lupapisteen kautta tästä linkistä.

Vasara, saha ja nauloja pöydällä.