Koulujen kerhotoiminta

Limingan peruskouluissa kerhotoimintaa järjestetään osana lasten ja nuorten koulupäivää. Kerhotoiminta koostuu koulukohtaisista HaLi-harrastuskerhoista.  Kerhot ovat oppilaille maksuttomia, ja ne järjestetään Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämällä hankeavustuksella, jota täydennetään kunnan noin 20 prosentin omavastuuosuudella.

Liminka on ollut mukana OKM:n harrastuskerhotoiminnassa kevätlukukauden 2021 pilotointivaiheesta lähtien. Harrastuskerhotoiminta on osa Harrastamisen Suomen mallia. Hankkeen tavoitteena on taata jokaiselle peruskoululaiselle harrastus koulupäivän yhteyteen.

Limingassa harrastuskerhotoiminta on saanut nimen HaLi – Harrastava Liminka. Hankkeen tavoitteena on tukea hyvinvointia ja tarjota jokaiselle Limingan peruskoululaiselle mahdollisuus harrastaa mieluista harrastusta heti koulupäivän jälkeen.  Harrastustarjonnassa on kuultu lapsia ja nuoria. HaLi-harrastustarjottimet on koottu OKM:n koululaiskyselyn vastausten pohjalta.

HaLi-toimintaa järjestään kaikilla peruskouluilla. Harrastuskerhotoiminta on viikoittaista. Kerhoja järjestetään koulun jälkeen klo 13−16 koululla tai sen välittömässä läheisyydessä. Kerhotoimintaan osallistuu lähes puolet Limingan peruskoululaisista.

Uuden kerhokauden alkamisesta ja kerhoihin ilmoittautumisesta tiedotetaan oppilaille ja huoltajille Wilman kautta. HaLi-harrastustoimintaa koordinoi HaLi-koordinaattori Linda Jaakkola. Kouluilla kerhotoimintaa koordinoivat puolestaan seuraavat kerhoyhdysopettajat:

  • Liminganlahden koulu: Malla Kaarlela, luokat 1−6, ja Riikka Tulppo, luokat 7−9
  • Ojanperän koulu: Heidi Hyyppä, luokat 1−4
  • Tupoksen koulu: Ville Härmä, luokat 1−6, ja Sallamari Kyllönen, luokat 7−9

Koordinaattorin ja yhdysopettajien puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet löydät tämän sivun yhteystieto-osiosta.

Harrastava Liminka -logo