Kestävä Liminka -ohjelmatyöryhmä

Limingan kuntastrategian tavoitteiden toteutumista ohjataan valtuustotyöskentelyyn kuuluvalla ohjelmatyöllä. Ohjelmatyöryhmät valmistelevat päätöksentekoon tulevia asioita. Ohjelmatyöryhmien laatimat erityisohjelmat ovat ohjeellisia ja niitä pyritään toteuttamaan määrärahojen puitteissa.

Kunnanvaltuusto päättää ohjelmatyöskentelyn tarkemmista periaatteista ja nimeää tarvittavat ohjelmaryhmät valtuustokaudelle. Ohjelmatyöryhmät voivat olla luonteeltaan määräajan työskenteleviä tai koko valtuustokauden ajan toimivia. Kunnanvaltuusto määrittelee ohjelmatyöryhmien tarkemman toimeksiannon ja vastuuvirkailijan.

Kestävän kehityksen Liminka -ohjelmatyöryhmän taustat ja tavoitteet

Keskustelu ympäristöohjelman laatimisesta on käynnistynyt jo vuonna 2018 (KV 109§/2018), kun vihreiden valtuustoryhmä esitti ympäristöohjelman laatimista Liminkaan. Tällöin ympäristöohjelman laadintaa siirrettiin eteenpäin, sillä silloiset resurssit eivät mahdollistaneet uusien hankkeiden käynnistämistä, vaan pääpaino oli jätehuoltoyhteistyön toiminnan käynnistämisessä. Ajatus ilmasto- ja ympäristöohjelman laatimisesta ei ole kuitenkaan unohtunut.

Ilmasto- ja ympäristöohjelman laadinta kunnissa on erityisen ajankohtaista nyt, kun ilmastolainsäädäntöön on tulossa muutoksia, jotka heijastuvat suoraan kuntakentälle. Syksyllä 2021 hallitus linjasi budjettineuvotteluissaan, että ilmastolakiin lisätään velvoite kunnille, seuduille tai maakunnille laatia ilmastosuunnitelma. Näin lain ohjausvaikutusta vahvistetaan Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Alueellisesti ilmastotavoitteista on linjattu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ilmastotiekartassa, joka hyväksyttiin maakuntahallituksessa 15.2.2021. Tiekartta linjaa maakunnan ilmastotyön kärkiteemat. Maakunnallisten tavoitteiden toteutukseen tarvitaan kaikkia toimijoita – kuntia yhtenä tärkeimpänä.

Kunnanvaltuusto päätti Kestävän kehityksen Liminka -työryhmän perustamisesta kokouksessaan 17.9.2021 ja nimesi työryhmään jäsenet ja varajäsenet, sekä vastuullisen viranhaltijan. Työryhmän tehtävänä on valmistella päätöksentekoon Limingan kestävän kehityksen toimenpiteitä huomioiden ilmastoasiat.

Ohjelmatyöryhmä  tekee tiivistä yhteistyötä TUIKE – Tulevaisuuden ilmastoviisas ja kestävä Liminka -hankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena on tukea ohjelmatyöryhmän toimintaa ilmasto- ja ympäristöohjelman laadinnassa muun muassa tuomalla ulkopuolista asiantuntija-apua valmistelutyöhön. Tutustu hankkeen toimintaan paremmin hankesivuilta!

Työryhmän kokoonpano ja kokousaikataulu

Limingan kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 17.9.2021 Kestävä Liminka -ohjemlatyöryhmän jäsenet. Työryhmän vastuuviranhaltijana toimii tekninen johtaja Simo Pöllänen. Työryhmä voi kutsua työskentelyyn mukaan kuultavaksi asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Menneet ja tulevat kokoukset:

  • Torstai 5.5.2022 klo 17.00-19.00
  • Torstai 18.8.2022 klo 17.00-19.00
  • Torstai 29.9.2022 klo 17.00-19.00
  • Torstai 20.10.2022 klo 17.00-19.00
  • Torstai 10.11.2022 klo 17-19.00
  • Torstai 8.12.2022 klo 17-19.00
  • Keskiviikko 18.1.2023 17-19.00
jäsenvarajäsen
Tuomas Okkonen Ritva Laitinen
Jukka Kemppainen Antti Rinkinen
Juuso Raitio Jenni Kujala
Ulla Väätäjä Harri Juopperi
Heidi Haataja Tanja Junttila
Saara Kotkaranta Mirja-Liisa Vuokila
Teija Auno Tiina Hintikka
Markku Kemell Matias Vänttilä
Petri Koivisto Terho Lipsonen
Kaksi lasta leikkimässä metsässä.

Miten ilmasto-ohjelmatyö on käynnistynyt?

Terveisiä Kestävän kehityksen Liminka -ohjelmatyöryhmästä!

Lue lisää blogista

Ilmastokysely kuntalaisille

Minkälaisiin ilmasto- ja ympäristötoimiin sinä olisit valmis omassa arjessasi? Entä mitä kunnan tulisi mielestäsi tehdä?

Lue lisää
Lehtipuiden latvat sinistä taivasta vasten.

Työryhmä aloittaa työnsä

Kestävän kehityksen Liminka on aloittanut työnsä puheenjohtaja Jukka Kemppaisen johdolla.

Tutustu tarkemmin