Henkilötietojen käsittely Limingan kunnassa

Kun olet asiakkaana Limingan kunnan palveluissa, henkilötietojasi kerätään siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Suurin osa palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen ja tällöin ei tarvita suostumusta tietojen käsittelyyn.

Omien tietojen tarkastaminen

Tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus

  • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sinusta kerätään. Pyynnön omien tietojesi saamiseksi voit tehdä rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeella. Jos tietosi ovat mielestäsi väärin, sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisemista. Vaatimuksen tietojesi oikaisemiseksi voit tehdä rekisteritietojen korjausvaatimuslomakkeella

Voit tehdä pyynnön omien tietojesi saamiseksi ja vaatimuksen tietojesi oikaisemiseksi myös henkilökohtaisesti Limingan kunnan kirjaamossa, osoitteessa Liminganraitti 10. Henkilökohtaisesti asioidessasi sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi.

Asiakirjojen tarkastuspyynnöt sosiaali- ja terveyspalveluissa

Kanta.fi:n Omakanta-palvelussa  näet terveystietosi niiltä osin kuin ne on sinne viety.

Tietosuojavastaavilta voit kysyä tietojesi käsittelystä.