Kesäkunnossapito

Uusien kaava-alueiden katurakentaminen toteutetaan yleensä hulevesiviemäröinnillä, jolloin katualueiden viheralueet pystytään toteuttamaan matalina painanteina ja hulevedet ohjataan hulevesikaivoihin. Tämä antaa paremman mahdollisuuden myös asukkaille hoitaa nurmikonleikkaukset, jolloin katualuekin pysyy jokaisen tontin kohdalla pihojen kanssa yhtenäisesti siistinä.

Alueilla, joissa on katujen varsilla avo-ojat, on usein tonttiliittymien kohdalla myös rummut. Tontinomistajat tai tontilla asuvat asukkaat vastaavat tonttiliittymistä rumpuineen. Rumpujen kunnossa pitäminen on tärkeää, jotta alueen kuivatus toimisi oikein. Kunta vastaa katualueen avo-ojien kunnossapidosta.