Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Limingan kunta tarjoaa perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokan oppilaille ja erityisen tuen piiriin kuuluville oppilaille. Etusijalla toimintaan ovat ekaluokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat.
Perheiltä, jotka saavat toimeentulotuen perusosaa, ei peritä maksua aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaan maksutonta. Muista maksuihin liittyvistä alennuksista ja vapautuksista päätetään tapauskohtaisesti huoltajan toimittaman selvityksen perusteella.
Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan vastaamalla kyselyyn, joka lähetetään huoltajille Wilman kautta huhtikuussa. Toimintaan hakeneille ilmoitetaan viimeistään kesäkuun alussa toimintaan pääsystä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan sisältö

Aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällöissä kiinnitetään huomiota:

• leikkiin
• luovaan toimintaan
• kädentaitoihin
• arjen taitojen opetteluun
• kielelliseen ja kuvalliseen ilmaisuun
• liikuntaan

Sisältöjä valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota lasten ikätason mukaista kasvua ja kehitystä tukevaan leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu sisältää tapaturmavakuutuksen, toiminnassa käytettävät materiaalit ja välineet sekä iltapäiväkerhossa tarjottavan välipalan. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Elokuussa peritään puolet sopimuksen mukaisesta kuukausimaksusta.

Aamupäivätoiminta

Toimintaa järjestetään päivittäin pääsääntöisesti klo 7‒10:

 • Aamupäivätoiminnan maksu on 60 €/kk, mikäli palvelua tarvitaan klo 7 alkaen
 • Aamupäivätoiminnan maksu on 40 €/kk, mikäli palvelua tarvitaan klo 8 alkaen
 • Aamupäivätoiminnan maksu on 30 €/kk, mikäli palvelua tarvitaan 1-3 aamuna viikossa
 • Jos oppilas sairauden vuoksi osallistuu aamupäivätoimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, maksu on puolet kuukausimaksusta.
 • Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
 • Sisaralennus toisesta lapsesta on 50 %

Iltapäivätoiminta

Toimintaa järjestetään päivittäin pääsääntöisesti klo 12‒17:

 • Iltapäivätoiminnan maksu on
  120 €/kk, mikäli palvelua käytetään klo 12−17
  100 €/kk, mikäli palvelua käytetään klo 12−16
  80 €/kk, mikäli palvelua käytetään klo 12−15
 • Jos oppilas sairauden vuoksi osallistuu iltapäivätoimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, maksu on puolet kuukausimaksusta. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
 • Jos oppilas ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksu on puolet kuukausimaksusta.
 • Sisaralennus toisesta lapsesta on 50 %.