Yleislinja

Bisnes, kansainvälisyys, STEAM ja yhteisöllisyys

Limingan lukio on reilun 300 opiskelijan ja noin 20 työntekijän yhteisö. Opiskelijoita lukioon tulee Limingan keskustasta, Tupoksesta, Lumijoelta, muutamia opiskelijoita vuosittain Kempeleestä, Oulusta ja Tyrnävältä.

Haluamme tarjota opiskelijalle fyysisesti ja psyykkisesti terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön, jossa saadaan uusia ystäviä, viihdytään toisten seurassa ja saavutetaan jatko-opintokelpoisuus unelmien ammattiin johtavaan jatko-opiskelupaikkaan. Pidämme tärkeänä sitä, että opiskelun kuorma tulee olla sopiva, nuorilla on oltava myös aikaa elää omaa nuoruuttaan ja harrastaa.

#LILUmemories #LILUmuistoja

Lukiokoulutuksen laajuus on 150 opintopistettä. Opinnot tulee suoritetuiksi kolmessa vuodessa, mikäli opiskelija seuraa valmiiksi laadittua lukujärjestystä. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja etenee sen mukaisesti. Lukiolla on tarjolla opiskelun tuen palveluita; opetushenkilökunnan lisäksi lukiolla opiskelijoita auttavat erityisopettaja, lukiokuraattori, koulupsykologi ja koulunuorisotyöntekijä.

Lukiomme kehittäminen on jakautunut neljään painopistealueeseen: STEAM-pedagogiikka, Lilu bisneskoulu, kansainvälisyys ja yhteisöllisyys.