Puiden hoito

Puuston hoito yksityisillä ja vuokratonteilla

Puusto vanhenee ja vanhat lahoavat puut voivat kaatuessaan aiheuttaa merkittäviä vahinkoja. Tämän vuoksi kannattaakin tarkkailla tontin puuston kuntoa ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, kun lahoja tai muuten vaarallisia puita havaitaan. Hyväkuntoinen puusto on tärkeä osa viihtyisää asuinympäristöä. Vuokratonttien puusto kuuluu vuokraoikeuteen. Asemakaava-alueella puun kaatoon tarvitaan aina maisematyölupa  ja puut kuuluvat tontin vuokraajalle/omistajalle. Maisematyöluvan saat Limingan kunnalta rakennustarkastajalta. Maisematyöluvan saatuasi voit  suorittaa puuston kaato- ja muut hoitotoimenpiteet omatoimisesti tai tilaamasi yrittäjän toimesta. Kunta ei ole vastuussa puun kaadon riskeistä. Tontin omistaja voi halutessaan omalle puolelleen kasvattaa suojapuustoa.

Puistometsien hoito

Metsien hoidon tavoitteena on alueen turvallisuus, luontainen uudistuminen, metsäympäristön viihtyisyys sekä alueen elinvoimaisuuden ja maisemallisien arvon säilyttäminen.  Puustoa poistettaessa puuston kasvu pysyy hallittavissa kokoluokissa ja aluskasvillisuus säilyy eheänä ja elinvoimaisena. Suunnitelmallinen metsänhoito auttaa metsiä pysymään elinvoimaisina ja terveinä. Puiden kasvusta huolehtimalla lisääntyy myös metsien hiilensidontakyky, samalla myrsky-, metsäpalo- ja tautituhot pysyvät paremmin hallinnassa. Harvennuksilla ylläpidetään myös metsän elinvoimaisuutta, monilajisuutta, näkymiä ja alueen monimuotoisia virkistyskäyttömahdollisuuksia, esim. marjastus, sienestys, ulkoilu ym. Suojeltu puustokin vaatii hoitoa ja sen kasvuolosuhteet tulee turvata. Kasvuolosuhteilla tarkoitetaan riittävän valon ja ravinteiden saantia.

Yhteistyömme metsänhoitoyhdistyksen kanssa mahdollistaa suunnitelmallisen ja asiantuntevan metsien hoidon. Hoitotoimenpiteistä tiedotetaan asukkaita kunnan viestintäkanavissa. Kysymykset puistometsien hoitoon liittyen saa kunnan maisemasuunnittelijalta ja puistopuutarhurilta.