Sisäilma-asiat

Limingan kunta on kehittänyt sisäilmaohjelman

Kunnassa on kehitetty sisäilmaohjelma, jonka tavoitteena on sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy, varhainen havaitseminen sekä tutkimusprosessin tehostaminen. Päätavoitteena on, että kunnan rakennukset on turvallisia ja terveellisiä käyttää, sisäilmaongelmat eivät pitkity ja käyttäjät voivat hyvin viihtyisissä tiloissa.

Sisäilmatyöryhmä käsittelee sisäilma-asioita useita kertoja vuodessa. Sisäilmatyöryhmä seuraa myös ajantasaisesti sisäilmailmoitusten kohdentumista ja määrää. Siksi sisäilmailmoituksen jättäminen on erityisen tärkeää, mikäli koet oireita tai havaitset muuta sisäilmaan vaikuttavaa tekijää kunnan kohteissa.

Sisäilma- ja kuntotutkimukset

Tällä sivulla tiedotetaan parhaillaan käynnissä olevista tutkimuksista ja remonteista.

Varsinaisia sisäilmatutkimuksia on käynnissä seuraavissa kiinteistöissä:

  • Terveyskeskus

Olosuhdeselvitykset

Olosuhdeselvityksillä tarkoitetaan käyttäjäkyselyä sekä IV- ja akustiikkaolosuhteiden selvitystöitä.

Olosuhdeselvityksiä tullaan tekemään kaikissa kunnan kiinteistöissä. Nämä ovat osana uuden sisäilmaohjelman mukaista toimintamallia. Selvityskäytäntö on otettu ennakkokäyttöön keväästä 2018 lähtien. Sisäolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi: IV-toimintahaasteet, ilmankosteus, hiilidioksidi, ääniolosuhteet, erinäiset hajut/materiaaliemissiot. Limingan kunta käyttää esiselvitykseen apunaan erilaisia etäluettavia mittareita sekä automaatiojärjestelmän tietoja.

Korjaustyöt Hannu Krankan koulukiinteistössä

Seuraavina vuosina tullaan tekemään korjaustoimenpiteitä Hannu Krankan koulukiinteistön muissakin tiloissa, esimerkiksi ruokalassa. Näistä tullaan tiedottamaan, kun suunnitelmat ja aikataulut ovat selvillä. Ensimmäisen kerroksen remontti tullaan ajoittamaan siten, että pihatöiden tulee olla tehtynä. On tiedossa, että maanpinta rakennuksen seinustalla on liian korkea ja kuivatukset eivät toimi ihanteellisesti.

Korjaukset pyritään toteuttamaan kesäaikoina, jolloin niistä on mahdollisimman vähän haittaa koulujen normaaliin toimintaan. Tarvittaessa korjaustoimenpiteiden jälkeen tiloihin asennetaan ilmanpuhdistimia poistamaan korjauksesta tulleet sisäilmahaitat. Tarvittaessa asiasta järjestetään tiedotustilaisuus kiinteistön käyttäjille.

Korjaustyöt Linnukan päiväkodilla

Linnukan päiväkodin VOC-korjausremontti kesti vuoden päivät. Remontissa korjattiin kaikki muovipintaiset lattiat paahtamalla ja tuulettamalla sekä vaihdettiin materiaali.

Remontti on saatettu päätökseen. Edelleen olosuhteita seurataan intensiivisesti käyttäjäpalautteen avulla mm. mittareilla ja tarkastuksilla.

Korjaustyöt Ojanperän koululla

Ojanperän koulun takuukorjaukset IV:n osalta on saatu tehtyä kesällä 2020. Ojanperän koulun ilmanvaihtoa on tehostettu massiivisesti vastaanoton tilanteesta. Kunta seuraa edelleen olosuhteita intensiivisesti.

Korjaustyöt Linnukan koululla

Linnukan koulun takuukorjaukset IV:n osalta on tehty 2020-2021 vuodenvaihteessa. Linnukan koulun ilmanvaihtoa on myös tehostettu merkittävästi vuodenvaihteessa. Tehostusta on tapahtunut erityisesti opetustiloissa sekä alakerran käyttötiloissa. Olosuhteita seurataan edelleen intensiivisesti automaation ja käyttäjäpalautteen avulla.

Terveyskeskuksen neuvottelutilasta työtiloja

Terveyskeskuksen pieni neuvottelutila on remontoitu syksyn 2020 aikana. Remontin tarkoituksena oli tehdä lisää vastaanottotiloja yläkertaan. Samalla poistettiin tiloista muovimatto ja tehtiin VOC-korjaus kokeen omaisesti, jotta saatiin tietoa Terveyskeskuksen sisäilman ja lattiamaton alapuolisesta tilanteesta. Tieto ei onneksi lisännyt tuskaa, mutta tarkoituksena on edelleen jatkossa poistaa terveyskeskuksen tiloista lattiamattoa ja vaihtaa se paremmin soveltuvaan materiaaliin.

Kohteessa on ajantasainen sisäilmanseuranta käytössä.

Lisätietoja antaa rakennusinsinööri.