Yksityinen päivähoito ja lastenhoidon tuet

Yksityinen päivähoito

Yksityinen päivähoito voi olla yksityistä päiväkotitoimintaa tai yksityistä perhepäivähoitoa. Limingassa on käytössä yksityisen hoidon tuen kuntalisä päiväkoti- ja perhepäivähoitoon. Limingassa on käytössä lisäksi yksityisen päiväkotihoidon tulosidonnainen palveluseteli.
Yksityiseen päivähoitoon voi saada yksityisen hoidon tukea ja yksityisen päivähoidon kuntalisää, joita haetaan Kelalta. 
Kuntalisä maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta. Tukea maksetaan kaikilta muilta kuukausilta paitsi heinäkuulta.
Yksityisellä päivähoidolla tarkoitetaan sitä, että lapsi on hoidossa yksityisessä päiväkodissa, yksityisellä perhepäivähoitajalla tai omassa kodissaan, jonne vanhemmat ovat palkanneet yksityisen hoitajan.
Kun lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityinen päivähoidon tuottaja, yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää voi saada yksityiseen kokopäivähoitoon. Tuki haetaan Kelan kautta.
Lisätietoja saat varhaiskasvatusjohtajalta.

Perheellä ja hoitajalla on ilmoitusvelvollisuus tuen myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta. Tuki myönnetään perheelle ja se maksetaan päivähoidon tuottajalle. Vaikka tuki maksetaan päivähoidon tuottajalle, liikaa maksettu tuki peritään perheeltä takaisin.

Jos haet lapsellesi yksityistä perhepäivähoitopaikkaa:

Yksityinen hoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan. Hoitoryhmässä voi olla enintään neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien sekä lisäksi yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koulunkäynnin aloittanut lapsi.

Jos palkkaat kotiisi työsopimussuhteisen perhepäivähoitajan:

Perhe voi palkata kotiin perhepäivähoitajan yksityisen hoidon tuen avulla. Kyseessä on työsuhde, jossa perhe on työnantaja ja hoitaja työntekijä. Perhe etsii hoitajan itse, esim. ilmoitusten tai työvoimatoimiston kautta. Työsopimussuhteisen hoitajan tulee olla täysi-ikäinen.

Perhe ja heidän työntekijänsä sopivat yhteisen tapaamisen perhepäivähoidonohjaajan kanssa. On toivottavaa, että sekä työnantaja että työntekijä ovat mukana tapaamisessa. Mikäli epäselvyyksiä ei ole, perhepäivähoidonohjaaja hyväksyy hoitajan työsopimussuhteiseksi hoitajaksi tuen hakua varten.

Lisätietoa työnantajamaksuista saa sivun yläreunassa olevista linkeistä.

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. yksityinen päiväkoti).

Osittaista hoitorahaa maksetaan silloin, kun vanhempi lyhentää työaikaansa alle 3-vuotiaan lapsensa hoidon vuoksi enintään 30 tuntiin viikossa. Lapsi voi tällöin olla joko kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Kotihoidon tukea haetaan Kelalta.