Limingan Kehitys Oy:n hankkeet

 

Kivijalka 4.0.

Kivijalkayrittäjien haasteet ovat hyvin yhteneväiset. Kuluttajan saamiseksi kivijalkaliikkeeseen joutuu tekemään kovasti töitä, valikoima tulee pystyä pitämään monipuolisena ja kilpailukykyisenä suhteessa muiden toimijoiden verkkotarjontaan.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa  yritysten valmiuksia viestinnässä, maahantuonnin sopimusasioissa ja kehittää heidän kielitaitoa ulkomaankauppa asioinnissa. Erilaisten valmennusten myötä naisyrittäjien toimintaedellytykset kehittyvät ja he voivat osallistua isoille kansainvälisille messuille Euroopassa itse yrittäjinä sekä harjoittaa kansainvälistä yritystoimintaa, esimerkiksi tuomalla maahan omaan valikoimaan soveltuvia tuotteita itse ilman välikäsiä. Isoilta kansainvälisiltä messuilta haetaan uusia tuotemerkkejä ja tuotteita, sekä muodin viimeisimpiä tuulahduksia.

Lisäksi hankkeella lisätään liminkalaisten ja lähialueiden asukkaiden tietämystä oman paikkakunnan kivijalkakaupoista ja niiden monipuolisesta tarjonnasta, jotta kuntalaiset osaisivat hyödyntää myös oman kotipaikkakunnan monipuolista tarjontaa.

Toteuttaja: Limingan Kehitys Oy
Yhteyshenkilö: Katariina Huikari
Hanketyyppi: Yritysryhmähanke
Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry, Maaseuturahasto/Leader
Toteutusaika: 1.1.2019-31.12.2021

 

Hyvinvoinnin helmi

Hankkeessa rakennetaan yrittäjien yhteistyönä erilaisia hyvinvointimatkailun ohjelmapalveluita, joita voidaan tarjota niin kansainvälisille kuin kotimaisillekin matkailijaryhmille sekä muille asiakasryhmille. Hankkeessa luodaan osallistuvien yritysten yhteistyönä uudenlaisia ohjelmapalveluita, jotka yhdistävät relax-action -elementtejä. Lisäksi hankkeessa luodaan yhteiselle toiminnalle tuotteistukset, brändi, hinnoittelu sekä kehitetään yrittäjien viestintä- ja palvelumuotoiluosaamista. Hankkeen tuloksena alueen hyvinvointimatkailupalveluiden tarjooma kehittyy sekä yrittäjien toiminta-edellytykset kotimaisilla ja kansainvälisillä hyvinvointimatkailun markkinoilla paranevat.

Toteuttaja: Limingan Kehitys Oy
Mukana olevat yritykset: Bothnia Outdoor, HeidiGO Hyvinvointi- ja liikuntapalvelut, Hyvinvointivalmennus Omin voimin sekä Toimivax Oy
Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry, Maaseuturahasto/Leader
Toteutusaika: 3.2.2020–30.6.2021
Yhteyshenkilö: Katariina Huikari