Limingan Kehitys Oy:n hankkeet

Hyvinvoinnin helmi

Hankkeessa rakennetaan yrittäjien yhteistyönä erilaisia hyvinvointimatkailun ohjelmapalveluita, joita voidaan tarjota niin kansainvälisille kuin kotimaisillekin matkailijaryhmille sekä muille asiakasryhmille. Hankkeessa luodaan osallistuvien yritysten yhteistyönä uudenlaisia ohjelmapalveluita, jotka yhdistävät relax-action -elementtejä. Lisäksi hankkeessa luodaan yhteiselle toiminnalle tuotteistukset, brändi, hinnoittelu sekä kehitetään yrittäjien viestintä- ja palvelumuotoiluosaamista. Hankkeen tuloksena alueen hyvinvointimatkailupalveluiden tarjooma kehittyy sekä yrittäjien toiminta-edellytykset kotimaisilla ja kansainvälisillä hyvinvointimatkailun markkinoilla paranevat.

Toteuttaja: Limingan Kehitys Oy
Mukana olevat yritykset: Bothnia Outdoor, HeidiGO Hyvinvointi- ja liikuntapalvelut, Hyvinvointivalmennus Omin voimin sekä Toimivax Oy
Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry, Maaseuturahasto/Leader
Toteutusaika: 3.2.2020–30.6.2021
Yhteyshenkilö: Laura Kelhä