Sponsorointi

Sponsoroinnin tavoite

Limigan kunta haluaa sponsoirinnin ja yhteistyön kautta näkyä urheilussa joukkueiden, yksittäisten urheilijoiden tai tapahtumien kautta. Sponsorointi on Limingan kunnan yksi tapa kertoa sen lupauksista ja tavoitteista.

Kunta hakee sponsoroinnissa vastinetta myöntämälleen tuelle. Toivottu vastine voi olla esim. kuntaimagon nostattaminen, medianäkyvyys tai kunnan tunnettuuden parantaminen. Sponsorointi perustuu Limingan kuntastrategian kolmeen kärkeen, strategian lupauksiin, strategisiin tavoitteisiin sekä positiivisen kuntabrändin kehittämiseen.

Sponsoroinnin hakeminen

Urheilusponsoroinnin haku aukeaa vuosittain huhtikuussa ja on auki kolmen viikon ajan. Vuoden 2022 hakuaika on 4.4.–24.4. Haku tapahtuu sähköisesti täytettävän lomakkeen kautta, joka palautettaan täytettynä määräaikaan mennessä osoitteeseen kunta@liminka.fi. Hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei käsitellä. Hakulomakkeen löydät tästä linkistä.

Limingan kunnan sponsorointityöryhmä valitsee hakemusten perusteella vuosittain tuettavat kohteet ja tukisummat sekä yhteistyökumppanuuksien pituudet ja yksityiskohdat.