Jyrsijöiden torjunta

Hiiret, myyrät ja rotat tulevat rakennuksiin usein ravinnon perässä. Jyrsijät viihtyvät siellä, missä on tarjolla ravintoa ja piilopaikkoja. Ongelmalta vältytään toimimalla ennakkoon.

Elintarvikkeet ja lemmikkien ruoat kannattaa varastoida niin, etteivät jyrsijät pääse niihin käsiksi. Myös lintujen ruokintapaikat pidetään siistinä ja suositaan ruokintalaitteita, joihin jyrsijät eivät pääse. Jätteitä säilytetään kannellisissa astioissa. Kiinteistön omistajalla on vastuu huolehtia jätekatoksensa ja pihapiirinsä siisteydestä. Jyrsijät pääsevät rakennuksiin pienistäkin raoista, joten kolojen tilkitseminen tai verkkojen asennus hyvissä ajoin on paikallaan.

Ohjeita jyrsijöiden torjuntaan löydät tästä linkistä.