Kunta ja hallinto

Perustuslaki takaa kunnille itsehallinnon ja verotusoikeuden. Valtiolla on oikeus puuttua vain tietyin rajoituksin itsehallinnollisten yhteisöjen toimintaan. Valtio voi osallistua kunnallisten peruspalvelujen järjestämistä koskevaan päätöksentekoon esimerkiksi säätämällä lakeja.

Kunnat päättävät verokannastaan itsenäisesti, mutta ne saavat myös eduskunnan päättämän osuuden yhteisöverosta. Lisäksi valtio tukee kuntien taloutta antamalla valtionapua eri kohteisiin valtionosuusjärjestelmän mukaisesti.

Lakeustalo sijaitsee Limingan keskustassa.
Limingan kunnanvirasto sijaitsee Lakeustalon kolmannessa kerroksessa.

Kunnat ja kunnalliseen hallintoon kuuluvat viranomaiset tekevät käytännössä tiivistä yhteistyötä valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kanssa.

Kuntien toimintaa ohjaa poliittinen päätöksenteko. Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, jonka jäsenet äänioikeutetut kuntalaiset valitsevat neljän vuoden välein järjestettävillä yleisillä ja yhtäläisillä kuntavaaleilla. Valtuusto valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, jonka tehtävänä on valmistella valtuuston päätökset ja panna ne täytäntöön.

Valtuusto valitsee myös lautakunnat, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien nimet ja toiminnan laajuus vaihtelevat kunnittain.