Opastettu kävelykierros Limingassa

GoArtic järjestää kesäisiä kävelykierroksia Limingassa! Kaikki kierrokset ovat torstaisin ja lauantaisin klo 18-19.30. Varaukset viimeistään 6 tuntia ennen kierroksen alkua. Varaa osallistuminen täältä. Hinta: 10

Karintielle korotettu suojatie

Karintielle toteutetaan korotettu suojatie yhtenä liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettynä kohteena. Kohde on valittu liikenneturvallisuuden parantamiskohteeksi vuonna 2015 tehdyn liikenneturvallisuuskyselyn pohjalta. Voit tutustua suunnitelmaan tästä linkistä.  

Kaivutöitä lukion työmaalla

Lukion työmaalle tuodaan työmaasähköliittymä 12.5. alkaen. Ajettaessa Lippitien kautta lukion taakse on työmaan laidalla sähköliittymän kaivutyöt käynnissä 12.5. – 18.5.2021. Kaivutyöt tehdään vaiheistetusti niin, että

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set Li­min­gas­sa 10.5.2021 al­kaen

Li­min­gan kun­nan va­rau­tu­mi­sen joh­to­ryh­mä kä­sit­te­li torstaina 6.5.2021 ilta­päi­väl­lä pi­tä­mäs­sään ko­kouk­ses­sa ko­ro­na­ti­lan­net­ta alue­hal­lin­to­vi­ras­ton ja ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män 4.5.2021 an­ta­mien oh­jeis­tus­ten poh­jal­ta. Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­ti­lan­ne on pe­rus­ta­sol­la ja tilanne Limingassa